Význam marketingových distribučných ciest

Na čo slúžia marketingové distribučné cesty:
– získanie určitých výhod
– nedostatok finančných zdrojov
– efektívnosť hromadnej distribúcie
– rozvoj distribučnej siete
– získanie skúseností, vedomostí
– dostupnosť tovaru pre cieľové trhy
– transformácia dodávok k zákazníkovi

Distribučné cesty v oblasti služieb: dostupnosť a prístupnosť – pre cieľové obyvateľstvo

Tvorba distribučných/marketingových ciest:
1) požadovaná úroveň zásobovania
2) stanovenie cieľov a obmedzení marketingovej cesty
3) identifikácia hlavných alternatív distribúcie
4) Hodnotenie hlavných alternatív distribučných ciest

Komentáre k článku Význam marketingových distribučných ciest (3)

  1. Sú kľúčové pre efektívne dosiahnutie cieľových trhov a zabezpečenie dostupnosti tovaru alebo služieb pre zákazníkov, čím sa zvyšuje ich dosah a efektívnosť.

  2. Je spravodlivé, že veľké spoločnosti majú výhodu v tvorbe a využívaní distribučných ciest oproti malým podnikom?

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥