Marketingové cesty a dynamika distribučných ciest

Dynamika marketingových ciest

Rozoznávame:

 • vertikálne marketingové systémy
 • horizontálne marketingové systémy
 • viacdimenzionálne marketingové systémy

Vertikálne marketingové systémy

Vertikálne marketingové systémy – klasická marketingová cesta sa skladá z nezávislého výrobcu, veľkoobchodu a maloobchodu. Teraz sú 3 základné typy vertikálnych marketingových systémov:

 • uzavreté vertikálne marketingové systémy
 • administratívne vertikálne marketingové systémy
 • zmluvné vertikálne marketingové systémy – tie môžeme rozdeliť na tri typy
 • dobrovoľné skupiny sponzorované veľkoobchodom
 • družstvá maloobchodníkov
 • organizácie podnikajúce na báze franšízy (koncesné organizácie)

Horizontálne marketingové systémy

horizontálne marketingové systémy predstavujú spojenie dvoch a viac podnikov.

Viacdimenzionálne marketingové systémy

Viacdimenzionálne marketingové systémy sú také, pri ktorých firma využíva viac distribučných ciest pre 1 segment.

Úlohy firiem v distribučných cestách

Role firiem, ktoré sa nachádzajú v distribučných cestách sú:

 • zasvätenci – majú prístup k preferovaným zdrojom a vzbudzujú rešpekt
 • zápasníci – firmy, ktoré sa chcú stať zasvätencami
 • komplementári – nie sú súčasťou dominantnej distribučnej cesty
 • prechádzajúci – stoja mimo dominantnej distribučnej cesty a nerozpráva sa o členstve v nej
 • vnútorní inovátori -skutoční rozbíjači dominantných DC, vymýšľajú nové systémy

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥