Propagačný mix

Rozhodovanie o propagačnom mixe

1) Reklama
Vlastnosti:
– verejná prezentácia
– prenikavosť
– znásobená pôsobivosť
– neosobný charakter

2) Podpora predaja
Prednosti:
– komunikácia
– stimuly
– výzvy

3) Public Relations a publicita
Kvalitatívne prvky:
– vysoká vierohodnosť
– schopnosť zaujať kupujúceho
– zdôrazňovanie dôležitosti

4) Osobný predaj
Výhody:
– osobný styk
– kultivácia vzťahu
– odozva

5) Priamy marketing
Formy:
– adresné
– zákaznícky orientované
– aktuálne interaktívne

Komentáre k článku Propagačný mix (1)

  1. Ako môže efektívne použitie propagačného mixu pomôcť firmám zvýšiť svoju trhovú prítomnosť?

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥