Komunikačný mix – faktory

Faktory ovplyvňujúce zostavovanie komunikačného mixu

1) druh trhu
– budovanie povedomia
– budovanie pochopenia
– účinné pripomínanie
– navádzanie určitým smerom
– všeobecná známosť
– opakované presvedčovanie
Predajná sila môže prispieť:
– zvýšenie úrovne zásob
– posilňovanie nadšenia
– misionársky predaj

2) stratégia
– tlaku
– ťahu

3) štádiá pripravenosti zákazníka ku kúpe
– získanie dôvery
– tolerancia výrobku
– akceptácia rozumových dôvodov
– objednanie
– opätovné objednanie

4) etapy životného cyklu výrobku

5) umiestnenie firmy na trhu

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥