5 M a reklama

5 M
– poslanie (mission)
– peniaze (money)
– správa (message)
– média (media)
– hodnotenie (measurement)

Ciele reklamy
– informovať
– pripomínať
– presviedčať

Faktory rozhodovania o rozpočte
a) štádium životného cyklu výrobku
b) podiel na trhu
c) konkurencia a presýtenosť reklamy
d) frekvencia reklamy
e) diferenciácia produktu

Výber reklamnej správy
1) vytvorenie správy
– metóda indukcie
– deduktívny model
2) hodnotenie a výber správy – dobrá reklama sa zameriava na jednu hlavnú správu
– žiadanosť
– exkluzivita
– dôveryhodnosť
3) vypracovanie správy
– štýl – výsek zo života, životný štýl, fantázia, nálada, image, hudobný štýl, symbol osobnosti, technická zdatnosť, vedecké dôkazy, doporučenia
– tón – humorný, emotívny, pozitívny
– slová – novinka, otázka, príkaz, niekoľko možností, ako čo a prečo
– formát – veľkosť, farba, pozadie, obraz, titulky, námet
4) kontrola spoločenskej prijateľnosti

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥