Mobilné obchodovanie

Definície mobilného obchodovania:

 • Mobilné obchodovanie je každá transakcia vykonaná prostredníctvom koncových zariadení, reprezentuje nový kanál pre všetky transakcie elektronického obchodovania vo smeroch B2B (podnik podnikom) a B2C (podniky zákazníkom).
 • Mobilné obchodovanie je akákoľvek transakcia s finančnou hodnotou uskutočňovaná prostredníctvom mobilnej telekomunikačnej siete.

Rozdiel medzi pojmom bezdrôtový a mobilný.

 • Mobilný zaručuje nezávislosť na mieste pre komunikujúcu osobu.
 • Bezdrôtový naopak označuje spôsob komunikácie zariadenia s okolím.

Výhody mobilného obchodovania

Nezávislosť na mieste – s mobilným telefónom sa jeho majiteľ môže kdekoľvek dostať k aktuálnym informáciám a môže uskutočňovať transakcie nezávisle na svojej polohe.
Dosiahnuteľnosť – zatiaľ čo pri elektronickom obchodovaní musí užívateľ cielene vytvoriť pripojenie k internetu, pri mobilnom obchodovaní je k dosiahnutiu kdekoľvek a kedykoľvek..
Bezpečnosť – pokiaľ sa zoberú do úvahy napríklad len mobilné telefóny, je možné použiť do nich vloženú SIM kartu ako mikrokalkulačku k zakódovaniu správy
Lokalizovateľnosť – už z princípu samotnej možnosti spojenia hovoru je nutné, aby mobilný operátor poznal polohu volajúceho i volaného.
Praktickosť – obsluha mobilných telefónov je podstatne jednoduchšia ako obsluha osobných počítačov.
Okamžitá použiteľnosť – mobilné telefóny sú vyrábané tak, že sú ihneď po zapnutí schopné prevádzky.
Identifikácia – vďaka jedinečnému telefónnemu číslu a dátam uloženým na SIM karte sú užívatelia služieb jednoznačne identifikovateľní
Personalizácia – kvôli jednoznačnej identifikácii je možné zákazníkom ponúknuť vysoko osobný prístup.

Aplikácie mobilného obchodovania

Prezentácia firmy (m-presence)

 • M-presence predstavuje prvotnú fázu aplikácií elektronických médií v obchode a často sa obmedzuje na zverejnenie svojich webových stránok s ponukou tovaru a služieb dostupných z mobilných zariadení.

Mobilné platby (m-payment)

 • Platby prostredníctvom mobilných koncových zariadení majú oproti platbám v elektronickom obchode (napr. platobnou kartou) niekoľko výhod. Ide najmä o:
  • Nezávislosť užívateľa na mieste (mobilný telefón majú užívatelia vždy pri sebe, dokonca častejšie než platobnú kartu);
  • Možnosť autorizácie, ktorú poskytujú funkcie SIM karty, vrátane šifrovania.

Mobilné nakupovanie (m-purchasing)

 • M-purchasing predstavuje mobilnú transakciu na úrovni B2B určenú na nákup materiálov a služieb potrebných pre výrobu alebo obchod.
 • Mobilné nakupovanie sa orientuje iba na jednotlivé nákupy (nie komplexné zásobovanie) pomocou mobilných technológií.

Analýzy prístupov na webové stránky (m-tracking)

 • M-tracking sú aplikácie orientované na sledovanie prístupu zákazníkov na webové stránky firmy na základe tzv. log súborov.

Mobilný obchod (m-shop)

 • Aplikácie typu „m-shop“ predstavujú najčastejší obchodný model založený na vzťahu B2C.

Powershopping

 • Princíp powershoppingu vychádza z vysokého počtu nakupujúcich jedného druhu tovaru na internete, ktorí spoločne môžu dosiahnuť nižšiu cenu od výrobcu príslušného tovaru.
 • Powershopping je založený na tom, že podnik, ktorý slúži ako sprostredkovateľ nákupu, vyhlási tovar a zodpovedajúcu cenu, ktorá sa líši od počtu zákazníkov.
 • Finálna cena tovaru je stanovená až nakoniec, keď je už známy počet zákazníkov.

Mobilný marketing (m-marketing)

 • Marketingový mix v sebe štandardne obsahuje produkt, cenu, miesto a komunikáciu so zákazníkom.
 • V rámci m-marketingu bude primárne analyzovaná práve otázka komunikácie, konkrétne tvorba komunikačného mixu.

Mobilné aukcie (m-auction)

 • Princíp m-aukcie je založený na tom (rovnako ako pri klasických aukciách), že predajca zadefinuje tovar, ktorý chce predať a kupujúci sa snaží ponúknuť vyššiu cenu než posledný záujemca.
 • Špecifikum mobilných aukcií spočíva v možnosti uskutočniť ponuku kdekoľvek, t.j. na ľubovoľnom mieste, keď sa zákazník rozhodne podať ponuku v aukcii.

Mobilné zásobovanie (m-procurement)

 • Mobilné zásobovanie sa orientuje, podobne ako to bolo spomenuté pri elektronickom obchodovaní, na vzťahy B2B, teda na vzájomné vzťahy na základe vzájomného prepojenia dvoch firiem.
 • Dodávateľ môže v tomto režime neustále doplňovať skladové zásoby a udržiavať ich stav na vopred dohodnutej hladine.

Mobilná starostlivosť o zákazníka (m-care)

 • V súvislosti s riadením starostlivosti o zákazníka sa rozvíja množstvo ďalších služieb a aplikácií založených na mobilnej báze.

Komentáre k článku Mobilné obchodovanie (1)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥