Komunikačný proces a komunikačné cesty

Komunikačný proces (odosielateľ, zakódovanie, správa, médium, dekódovanie, príjemca, odozva, spätná väzba, šum)

Výber komunikačných ciest
1) osobné kanály
– podporný
– odborný
– sociálny
Opatrenia k stimulácii osobných kanálov v prospech firiem
– vybrať vplyvných ľudí a firmy a venovať im mimoriadnu pozornosť
– vytvoriť propagátory názorov tým, že poskytneme výrobok za mimoriadne výhodných podmienok
– pracovať prostredníctvom miestnych vplyvných osôb
– využiť vplyvných ľudí na presvedčovaciu propagáciu
– vytvoriť reklamu, ktorá má vysokú konverzačnú hodnotu
– vytvoriť ústne komunikačné kanály pre podporu podnikania
– vytvoriť elektronický diskusný klub
2) neosobné kanály
– médiá
– atmosféra
– udalosti

Metódy tvorby rozpočtu
1) zostatková
2) percentom z príjmu
3) konkurenčná parita
4) podľa úloh a cieľov

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥