Search engine marketing – SEM

Search engine marketing (SEM) je marketing založený na vyhľadávačoch. Cieľom SEM je doviesť na stránky relevantných užívateľov, ktorí majú potenciálny záujem o vaše produkty alebo služby a cielene hľadajú informácie.

Výhody search engine marketingu

Oproti plošnému zásahu bannermi má SEM potenciál veľmi vysokej konverzie medzi návštevníkmi a skutočnými zákazníkmi alebo záujemcami o produkty / služby vášho klienta a teda súvisiacou vysokou návratnosťou investícií.

Postup pri search engine marketingu

1. krok SEM:

  • Analýza kľúčových slov – skupina kľúčových slov, ktoré budú potenciálni zákazníci prostredníctvom vyhľadávačov využívať pre hľadanie výstupu korešpondujúceho s ich potrebami
  • Odhad nárastu viditeľnosti a návštevnosti www prezentácie

2. krok SEM:

  • Optimalizácia (SEO)
  • Click-stream analýza
  • SEO Audit
  • Optimalizácia
  • Tracking systém

3. krok SEM:

  • Zvýšenie viditeľnosti / návštevnosti
  • PPC kampane na vyhľadávačoch / kontextová reklama na spravodajských serveroch (Google AdWords, Sklik, eTraget, AdFox, BBkontext a ďalšie

Google ako stavebný kameň SEM

Prirodzené výsledky vyhľadávania je možné dosiahnuť vďaka optimalizácii vašich stránok pre vyhľadávače (SEO). Ďalšou možnosťou sú platené odkazy – platba za kliknutie v závislosti na konkurencii kľúčových slov v danom odbore.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥