Off-page faktory SEO

Off-page faktory SEO sú faktory optimalizácie pre vyhľadávače, ktoré nie je možné ovplyvňovať priamo na vytváranej stránke. Medzi off-page faktory SEO patria:

Spätné odkazy

Spätné odkazy – Vyhľadávače kladú čoraz väčšiu váhu na externé faktory, ktoré sám tvorca stránok nemôže ovplyvňovať a jednoduchým spôsobom nimi manipulovať. Dôležitá je nielen kvalita stránok, z ktorých odkaz smeruje, ale aj text v odkaze vyplnený.

Efekt doménového mena

Efekt doménového mena – Text externých odkazov je možné ovplyvňovať aj vhodnou voľbou doménového mena. Väčšina externých odkazov totiž bude obsahovať názov domény a tým získate i cenná kľúčové slová.

Faktory SEO

Search Engine Optimization – SEO je možné ovplyvňovať na vlastných stránkach a na cudzích stránkach. Podľa toho poznáme:

  • On-page faktory SEO
  • Off-page faktory SEO

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥