Brandová a výkonová internetová reklama

Brandová reklama

Brandová (imidžová) reklama útočí na hlavy a srdcia ľudí. Je ťažko merateľná. Predpokladá, že produkty sú už dlhodobo známe. Brandovú reklamu je vhodné použiť vo vysoko konkurenčnom prostredí, v ktorom sú výrobky takmer zhodné, alebo v sektore, kde je cena výrobku príliš vysoká. Formy imidžovej reklamy:

  • plošná reklama
  • blogy
  • nástroje / programy zadarmo
  • súťaže

Výkonová reklama

Výkonová reklama pracuje so správaním ľudí. Je lacnejšia a efektívnejšia, ale nebuduje značku. Jedná sa o reklamu platenú za kliknutie (PPC) alebo vyžiadaný e-mailing. Výkonová reklama je zacielená na kľúčové slová. Nie je až tak dôležité, kto predáva, ale skutočnosť, že je produkt dostupný presne v okamihu, keď ho zákazník chce kúpiť.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥