Prečo zvoliť internet?

Dôvodov prečo zvoliť internet ako komunikačný prostriedok:
? Rozšírenie internetu v Slovenskej republike je v porovnaní s podobnými štátmi na dobrej úrovni
? Užívatelia internetu sú mladí, majú nadpriemerné vzdelanie a príjmy

V USA sú s internetom o krok pred Európou a problém, či a prečo vstúpiť, riešili americkí podnikatelia skôr ako podnikatelia v Slovenskej republike. Ich postup skončil vo všetkých prípadoch rovnako… Poznáte nejakú významnú americkú spoločnosť, ktorá by dnes nebola na internete? Niektoré firmy tam na svoju škodu len sú, väčšina však na internete aktívne marketingovo pôsobí. Ich manažment totiž vie, že sa to bohato vráti.

V roku 1995 uviedli predstavitelia väčších amerických firiem na World Web Conference, že by pomocou internetu chceli:
? Zlepšiť image organizácie.
? Zlepšiť služby zákazníkom.
? Nájsť nové príležitosti.
? Zviditeľniť sa.
? Prevádzať obchodné jednania.
? Zväčšiť svoje trhy.
? Výjsť v ústrety zákazníkom.
? Znížiť náklady.
? Nezaspať dobu.

Dnes sa ukazuje, že všetky tieto priania sa im vyplnili. Nie všetkým, nie vždy, niektoré viac, niektoré menej, ale tak to už býva. Pokiaľ by sme zovšeobecnili, môžeme konštatovať, že zapojenie internetu bolo a je pre ich firmu jednoznačným prínosom. Uvedené priania predstavujú najčastejšie stanovované ciele marketingu na internete.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥