Reklama na internete

Podobne ako všetky ostatné médiá, aj internet nakonies zasiahla vlna reklamy. Dokonca až tak, že merketingoví odborníci predpokladyjú v nasledujúcich rokoch najväčšie príjmy na internete z predanej reklamy. Nárast je tak prudký, že niektoré menej presné odhady týchto príjmov sa líšia rádovo až o miliardy dolárov. Nárast príjmov z jednotlivých činností súvisiacich s internetom:
Čo rozumieme pod pojmom reklama na internete?

Podobne ako u iných médií ide o aktivity smerujúce k presviedčaniu zákazníka, aby si kúpil ponúkaný produkt. Tento široko vymedzený pojem by však zahŕňal množstvo ďalších činností smerujúcich k ovplyvňovaniu potencionálneho zákazníka: www prezentácie, reklamné elektronické dopisy (junk mails) a pod.

Reklamou na internete v užšom zmysle chápeme predovšetkým prúžkovú reklamu, alebo jej obdobu vystavenú na frekventovaných www stránkach či serveroch, aby upútala návštevníka stránky. Prúžková reklama najčastejšie predstavuje reklamné bannery (statické aj animované grafické obrázky) umiestnené zvyčajne v záhlaví často navštevovaných stránok. Sú to najzaujímavejšie zdroje informácií, čiže vyhľadávacie nástroje, inzertné servery (osobná inzercia – ponuka, dopyt, zoznámenie), digitálne obchody a spravodajské služby. Spoločne ich prevádzkujú tzv. Content Providers – poskytovatelia obsahu. Za určitých okolností môže byť aj iné komerčné miesto veľmi navštevované, avšak s prúžkovou reklamou sa na ňom stretávame len zriedka. K veľmi známym patria napr. www servery softwarových a hardwerových firiem, akoje Microsoft, Netscape, Digital, Hewlett Packard a ďalšie.

Medzi ďalšie formy inzercie na reklamných plochách www stránok patria napr. marketingové formuláre alebo tematické súťažné otázky. Napriek občasným pokusom o interaktívnejšie spôsoby, ako upútať pozornosť, patrí prúžková reklama stále medzi najrozšírenejšie formy využívania prenajímaných reklamných plôch.

Okrem toho, že si užívateľ propagované výrobky, službu alebo firmu zapamätá („skóre vybaviteľnosti“ a pod.), prúžková reklama užívateľovi umožňuje, aby sa pomocou klipnutia na reklamný odkaz presunul priamo na www stránku inzerenta.

V poslednom čase narastá význam a podiel PPC reklamy – tzv. pay per click.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥