Základy marketingu služieb a cestovného ruchu

Verejnosť marketingu služieb

Verejnosť marketingu služieb a cestovného ruchu tvorí vnútorná a vonkajšia verejnosť.

Vnútroná verejnosť

 1. zamestnanci
 2. odbory
 3. akcionári

Vonkajšia verejenosť

 1. zákazníci
 2. komplementárne organizácie
 3. konkurenti
 4. odborové spoločenstvá
 5. miestne spoločenstvá
 6. vláda
 7. médiá
 8. finančná sféra
 9. vzdelávacie inštitúcie MS a CR

Prístupy k cenotvorbe

 1. nevedecký – konkurenčný prístup k cenotvorbe – nasledovanie trhových vodcov, intuitívny, zo skúsenosti
 2. vedecký prístup k cenotvorbe – cieľová, cenové zľavy a diskriminácia, propagačná tvorba cien, tvorba cien prirážkou, stanovenie cien nových výrobkov, šitie ceny na mieru, s ohľadom na psychologické vplyvy a vplyvy nepárnych čísiel, cenové zvýhodnenie
 3. mnohoúrovňový prístup k cenotvorbe

Faktory vplývajúce na ceny

Medzi základné faktory vplývajúce na ceny patria:

 1. základné charakteristiky zákazníka
 2. celkové ciele spoločnosti
 3. image a pozícia spoločnosti na trhu
 4. objem spotrebiteľského dopytu
 5. náklady
 6. konkurencia
 7. kanály
 8. komplementárne služby a zariadenia
 9. konzistencia s ostatnými súčasťami marketingového mixu a stratégiou

Kritériá cenovej diskriminácie

Aké sú kritériá cenovej diskriminácie? Pozrite si hlavné kritériá, ktoré majú vplyv na cenovú diskrimináciu:

 1. cieľový trh
 2. forma poskytovaných služieb
 3. miesto
 4. čas

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥