Základy marketingu služieb a cestovného ruchu 3

8P

price
place
product
promotion
people
packaging
programing
partnership

Stratégie pre životné cykly

1. štátdium zavedenia
– stratégia rýchleho zberu
– stratégia pomalého zberu
– stratégia rýchleho prelínania
– stratégia pomalého prelínania
2. štádium rastu
3. štádium vrcholu – stratégia modifikovaného trhu, výrobku, mrkt mixu
4. štádium poklesu

Alternatívne stratégie umiestňovania v odbore

1. trhoví vodcovia
2. trhoví vyzývatelia
3. trhoví nasledovatelia
4. trhový výklenkári

5D umiestňovania

1. documenting
2. deciding
3. differentiating
4. designing
5. delivering

6 prístupov k umiestňovaniu

1. na základe špecifických rysov výrobkov
2. na základe výhod riešení problémov alebo potrieb
3. s ohľadom na špecifické príležitosti využitia
4. s ohľadom na kategóriu užívateľa
5. v konkurencii iného výrobku
6. pomocou vyčlenenia výrobku určitej skupiny

Požiadavky na marketingové ciele

1. špecifikácia podľa cieľového trhu
2. orientácia na výsledky
3. kvantitatívne
4. časovo vymedzené

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥