Základy marketingu služieb a cestovného ruchu 1

6 marketingových základov

1. Uspokojovanie zákazníkových potrieb a prianí
2. Nepretržitosť podstaty marketingu
3. Sled dielčích krokov marketingu
4. Kľúčová úloha marketingového výskumu
5. Vzájomná vnútorná závislosť organizácií CR
6. Široké a mnohostranné úsilie organizácie

Vývoj marketingu

1. Obdobie výrobnej orientácie
2. Obdobie predajne orientácie
3. Obdobie marketingovej orientácie
• obdobie marketingových oddelení
• obdobie marketingu organizácie
4. Obdobie spoločenskej orientácie

7 základných princípov marketingu
1. marketingový prístup
2. orientácia na zákazníka
3. uspokojovanie potrieb a skrytých prianí zákazníka
4. segmentácia trhu
5. hodnota a proces
6. životný cyklus výrobku
7. marketingový mix

Nekontrolovateľné faktory marketingového prostredia
1. konkurencia
2. legislatíva
3. ekonomické prostredie
4. technológia
5. spoločenské a kultúrne prostredie
6. organizačné ciele a zdroje

6 súvisiacich špecifík

1. úzke vymedzenie marketingu
2. nedostatočné ocenenie marketingových schopností
3. rozdielna organizačná štruktúra
4. nedostatok údajov o výkonnosti konkurencie
5. vládna regulácia a regulácia
6. obmedzenia a príležitosti pre neziskové firmy

Charakteristika systému MS a CR

1. otvorenosť
2. komplexnosť a rôznorodosť
3. zodpovednosť
4. konkurencia
5. vnútorná previazanosť
6. konfliktnosť a nesúlad

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥