Význam informácii a IS pre prácu manažérov

P. F. Drucker : „Informácie a znalosti sú dnes jediným zmysluplným zdrojom.“

Hlavné schopnosti úspešného manažéra:
1. adaptácia na rýchlo meniace na podmienky,
2. tvorivo myslieť a konštruktívne tvoriť,
3. efektívna práca s informáciami,
4. efektívna komunikácia s ostatnými pracovníkmi a úspešná práca v tíme,
5. systémové myslenie a jeho aktívne využívanie vo svojej riadiacej praxi.

Spoločným menovateľom týchto schopností je schopnosť efektívnej práce s informáciami. Táto schopnosť predpokladá zvládnutie 3 požiadaviek:
– schopnosť formulovať svoje informačné požiadavky (aké info, kedy, koľko, v akej podobe) – ČO
– schopnosť zabezpečiť, vyhľadať info, ktoré potrebuje na výkon svojej funkcie – HĽADANIE
– schopnosť efektívne využívať info vo svojej riadiacej praxi – VYUŽÍVANIE – je to najťažší krok, manažér by mal dať získané info do kontextu s inými info

Manažérovi zaberie práca s info 80 % pracovnej doby. Info a znalosti sú strategickým faktorom úspechu firmy. Rozhodujúcim sú ale stále manažéri, ich schopnosť správne interpretovať info a na ich základe prijať správne opatrenia.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥