Ďalší vývoj počítačov a IS podľa Billa Gatesa

Prvé osobné počítače (PC) vznikli okolo r. 1981 – predal sa ich asi 1 milión kusov, v r. 2001 sa využíva približne 500 miliónov kusov os. PC. Najbližších desať rokov sa považuje za tzv. DIGITÁLNU DEKÁDU – PC umožnia ďalej zvyšovať produktivitu práce, zlepšia komunikáciu. Naďalej budú prevládať stolové PC spojené s ďalšími prístrojmi, tiež vreckové PC synchronizované so stolovými PC. PC budú zasahovať do všetkých oblastí pracovného, ako aj rodinného života. Podniky využitím PC získajú konkurenčné výhody, ktoré v tvrdom konkurenčnom boji potrebujú.

PC budú ako elektrina, a to v 2 smeroch:
? PC budú všade prítomné,
? PC budú vysoko spoľahlivé.

PC budú najužitočnejšie zo všetkých dnes používaných prístrojov.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥