Vývoj technológie spracovania dát v ISF

Pojem technológia bol prevzatý z výroby (vstup – spracovanie – výstup)

Rozlišujeme 3 základné technológie:
? dávkové spracovanie – 60 roky
? interaktívne spracovanie – 70 roky
? distribuované spracovanie – 80 roky až súčasnosť – došlo k decentralizácii spracovania, tam, kde údaje vznikajú, sú aj vkladané do PC, je možné ich okamžité spracovanie a využívanie

Vývojové fázy použitia PC v podnikovej sfére
? Fáza experimentálna
? Fáza samostatného – individuálneho využitia PC
? Fáza rozvinutého využitia PC

Fáza experimentálna – 80. roky – oboznámenie sa s PC, riešenie cvičných úloh, trvá niekoľko dní, rokov

Fáza samostatného – individuálneho využitia PC – využíva sa samostatná lokálna údajová základňa v oblasti, v ktorej pracuje pracovník, kritériá:
? riešia sa skôr úlohy menšieho rozsahu, s min väzbami na ďalšie úlohy, neriešia sa úlohy s rozsiahlou údajovou základňou, pretože kapacita disku je ešte nepostačujúca,
? vhodnosť využitia štandardných aplikačných programov
? nenáročnosť úlohy na tlačené výstupy

Fáza rozvinutého využitia PC:
– tvorí sa sieťové prepojenie medzi PC, vo firme sa tvorí podniková sieť LAN
– centrálna spoločná údajová základňa DATA WARENHOUSE
– podnikové PC môžu byť spojené s globálnou PC sieťou prostredníctvom web – servera
– sú prekonané 2. fázy, rozširujú sa možnosti využívania PC

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥