Typy IS a informačná pyramída

Anglická literatúra definuje 6 základných typov IS:

I. – Exekutívne IS – Strategická úroveň
II. – MIS – Manažérska úroveň
III. – SPR – Manažérska úroveň
IV. – Znalostné – vedomostné pracovné systémy – Vedomostná znalostná úroveň
V. – Systémy automatizácie kancelária – Vedomostná znalostná úroveň
VI. – Systémy spracovania transakcií – Operatívna úroveň
– všetky systémy fungujú v podniku spoločne, prepojene.

Základné vlastnosti informácií pre manažment
? relevantnosť
? dostupnosť
? včasnosť – aktuálnosť
? presnosť – pravdivosť
? zrozumiteľnosť
? úplnosť

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥