Tradičný marketing vs. kybermarketing

REKLAMA:
Tradičný marketing: príprava tlačených materiálov, zvukových a obrazových záznamov a používanie štandardných mediálnych prostriedkov ako je televízia, rozhlas, noviny a časopisy. Zvyčajne je možné prezentovať len obmedzené množstvo informácií
Kybermarketing: koncipovanie rozsiahlych informačných materiálov, ich zverejnenie na podnikových webových stránkach, nákup reklamy na iných stránkach

SLUŽBY ZáKAZNÍKOM:
Tradičný marketing: poskytovanie služieb 5 dní v týždni, 8 hodin denne v predajniach alebo telefonicky ako reakcia na dotazy zákazníkov, vybavovanie opravárenských či údržbárskych návštev u zákazníkov
Kybermarketing: poskytovanie servisnej podpory 7 dní v týždni, 24 hodin denne, zasielanie telefonických, faxových alebo e-mailových reišení, náprava problémov na diaľku pomocou počítačovej diagnostiky

PREDAJ:
Tradičný marketing: telefonáty či návštevy potenciálnych záujemcov a zákazníkov, predvedenie produktov fyzicky alebo pomocou projekčného zariadenia
Kybermarketing: videokonferencia s potenciálnym záujemcom a predvedenie produktu na monitore počítača

PRIESKUM TRHU:
Tradičný marketing: použitie techník individuálnych pohovorov, ohniskových (záujmových) skupín a poštových či telefonických prieskumov
Kybermarketing: použitie spravodajských skupín k diskusiám a pohovorom, použitie e-mailových dotazníkov

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥