Adaptácia na nový vek elektronického marketingu

Už niekoľko rokov internet fascinuje svojimi možnosťami využitia ako marketingového nástroja ktorým sa dajú osloviť tisíce ľudí hľadanej cieľovej skupiny. Je súčasným celosvetovým fenoménom, ktorý svojim vplyvom významne ovplyvňuje ľudskú komunitu. Je to nové komunikačné médium, ktoré nepochybne, obrazne povedané skrátilo vzdialenosti na našej planéte.

Moderný marketing sa bez internetu nezaobíde. Marketing na internete, často označovaný aj ako
e–marketing, predstavuje využívanie služieb internetu pre realizáciu či podporu marketingových aktivít. Napr. podpora imidža firmy alebo produktu, internetová reklama, autorizovaný mailing, public relations, cenové politiky, distribúcie on-line atď.
Elektronický marketing je teda zákonitou predstavou ako využívať masové rozšírenie internetových technológií ku komerčným aplikáciám a môžeme ho považovať za prvú fázu elektronického podnikania, ktoré sa od klasického líši práve médiom – INTERNET.
Elektronické podnikanie znamená využitie informačných a komunikačných technológií ku zvýšeniu efektívnosti vzťahov medzi podnikmi a a medzi individuálnymi užívateľmi. Od klasického obchodovania sa líši médiom – INTERNET

Medzi najviac využívané služby Internetu patria:
• E-mail
• Worl Wide Web – najzaujímavejšia internetová služba, ktorá umožňuje tvorbu a použitie hypertextových dokumentov, ktoré sú navzájom prepojené a slúžia na prezentáciu informácií. Tieto hypertextové dokumenty sú základným rozhraním pre elektronické obchdovanie.
• Gopher – slúži na manipuláciu so súbormi a adresármi na internete
• FTP /File Transfer Protocol/ – nástroj na prenos súborov medzi dvoma počítačmi. Využíva sa najmä na distribúciu softvéra
• Usenet – využíva sa na globálnu distribúciu správ medzi členmi diskusných skupín
• Telnet – dovoľuje užívateľovi prihlásiť sa k vzdialnému počítaču a používať ho

Internet sa vyznačuje 3 výnimočnými vlastnosťami, ktoré zvýhodňujú elektronické obchodovanie od klasických obchodov:

1. GLOBÁLNOSŤ – internet je globálnym médiom, jeho www služba umožňuje naviaziať na vybudovanú infraštruktúru internetu, ktorá je prítomná vo všetkých kontinentoch a štátoch sveta. Vďaka globálnosti internetu je každá informácia, ktorú na internet umiestnime, k dispozícií v celom tomto médiu, bez ohľadu na hranice štátov a kontinentov. Tzn. že z ktoréhokoľvek miesta tejto siete sa pozrieme na všetky miesta, kam sa môžeme dostať a vždy vidíme v podstate to isté – všetky miesta zároveň. ( V Prahe vidíme to isté čo na Novom Zélande…)
2. OKAMŽITOSŤ – internet je elektronickým médiom , ktorý pracuje v reálnom čase. A poskytuje nám okamžitý výsledok.
3. AUTOMATIZOVATEĽNOSŤ – spočíva v schopnosti veci automatizovať.

GLOBÁLNOSŤ nám sama o sebe prináša pre oblasť elektronických obchodov 2 dôležité konkurenčné výhody:
1. šírka sortimentu – v globálnom médiu si obchodníci môžu dovoliť mať širší sortiment ako v ktoromkoľvek supermarkete. A čím väčší sortiment, tým lepšie služby môžu poskytnúť svojim zákazníkom.
2. špecializácia – internetová komunita je ideálnym nástrojom pre získanie pravidelných návštevníkov ale aj spôsob ako posilovať špecializáciu určitej oblasti a budovať si značku.
Internet dnes už dospel do fázy keď sa stáva univerzálne akceptovaným médiom, ktorý uľahčuje komunikáciu firiem a ľudí. Na internete vzniká celá rada služieb a technológií automatizujúce oblasť medzipodnikovej spolupráce.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥