Realizácia marketingu

Realizácia marketingu
Realizácia marketingu je proces, počas ktorého sa marketingové plány premieňajú v činnosť a rozhodnutia , ktoré zaisťujú, že plán bude realizovaný takým spôsobom, aby sa dosiahlo stanovených cieľov.

Schopnosti potrebné pre účinnú realizáciu marketingových programov (4)
– Rozpoznať a diagnostikovať problém
– Vyhodnotiť, na ktorej úrovni firmy sa problém vyskytuje
– Realizovať plány
– Vyhodnotiť výsledky realizácie

Druhy kontroly marketingových činností (4)
– Kontrola ročného plánu
– Kontrola rentability
– Kontrola efektívnosti
– Kontrola stratégie

Kontrola ročného plánu (4)
– Analýza predaja
– Analýza podielu na trhu
– Analýza marketingových výdajov vzhľadom k obratu
– Finančné analýzy

Kontrola rentability (3)
– Metodológia analýzy
– Stanovenie najvhodnejšie nápravného opatrenia
– Priame verzus úplné náklady

Kontrola efektívnosti (4)
– Efektívnosť predaja
– Efektívnosť reklamy a inzercie
– Efektívnosť podpory predaja
– Efektívnosť distribúcie

Strategická kontrola
a) Hodnotenie marketingovej efektívnosti
b) Audit marketingu
c) Prehľad kvality marketingu
d) Prehľad mravnej a spoločenskej zodpovednosti podniku

Marketingový audit
Je kompletné systematické nezávislé a pravidelné skúmanie marketingového prostredia firmy, jej cieľov stratégií a činnosti s cieľom určiť problémové oblasti a príležitosti.

Charakteristické rysy marketingového auditu (4)
– Komplexnosť
– Systematickosť
– Nezávislosť
– Pravidelnosť

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥