Internetový marketing

Internetový marketing je využívanie služieb internetu na realizáciu či podporu marketingových aktivít. Pozrite si

 • definíciu internetového marketingu
 • nástroje internetového marketingu
 • a výhody a nevýhody internetového marketingu.

Marketing na internete – on-line marketing – je kvalitatívne nová forma marketingu, ktorá môže byť charakterizovaná ako riadenie procesu uspokojovania ľudských potrieb informáciami, službami alebo tovarom pomocou internetu.

Marketing na internete je aplikácia internetu a príbuzných digitálnych technológií za účelom dosiahnutie marketingových cieľov.

Základné členenie nástrojov internetového marketingu

 • On-line direct marketing
  • Priamy marketing
  • Distribučné cesty priameho marketingu
 • On-line podpora predaja
 • On-line public relations
 • On-line reklama
  • Bannery a grafická reklama
  • Brandová a výkonová internetová reklama
  • Reklama v mobiloch
  • Virálny marketing
 • Vlastné webové stránky
  • Budovanie webových stránok

SEO – Optimalizácia pre vyhľadávače

Optimalizácia pre vyhľadávače (Search Engine Optimization) nie je až tak reklamou, hoci patrí do internetového marketingu. Cieľom optimalizácie pre vyhľadávače je zviditeľniť web vo vyhľadávačoch tak, aby naň prichádzalo čo najviac dobre cielených návštevníkov za prijateľné náklady.

Pomocou prvkov SEO zvýšite tieto parametre webu:

 • Vhodné kľúčové slová zvýšia počet návštevníkov, zacielenie, ROI
 • Vysoké pozície vo vyhľadávačoch zvýšia počet návštevníkov
 • Výstižné odkazy zvýšia počet návštevníkov a zacielenia
 • Účinné cieľové stránky zvýšia konverzný pomer a ROI (Return of Investments – návratnosť investícií)
 • Meranie a vyhodnocovanie výsledkov zvýši ROI

Viac sa dozviete v sekciách:

 • Off-page faktory SEO
 • On-page faktory SEO
 • Optimalizácia pre vyhľadávače – SEO
 • Search engine marketing – SEM

Medzi formy textovej reklamy patria

 • kontextová reklama (Google AdWords, Sklik, eTarget)
 • platené zápisy vo vyhľadávačoch
 • textový banner

Viac si o textovej a kontextovej reklame môžete prečítať na stránkach:

 • Textová reklama a PPC
 • PPC systémy: Google AdWords, Sklik, eTarget, AdFox

Kľúčové slová a frázy

Perfektná znalosť kľúčových slov, ktoré sa viažu k vášmu projektu, je jedným z najdôležitejších podkladov pre to, aby ste mohli začať zvyšovať návštevnosť svojho webu z vyhľadávačov. Kľúčové slová a frázy majú tieto vlastnosti:

 • Majú jasnú súvislosť s tematikou vášho webu. Buď sa priamo viažu k predávaným výrobkom alebo službám, alebo sú k nim v komplementárnom alebo substitučnom vzťahu.
 • Sú relatívne často vyhľadávané, čo umožňuje výrazne zvýšiť počet návštevníkov a zákazníkov.
 • Sú relatívne málo konkurenčné, čo umožňuje vynakladať prostriedky na optimalizáciu úspornejšie.

Kľúčové slová sú dôležité najmä pre:

 • Copywriting – písanie textov pre web – ak chcete mať na webe dobré texty, ktoré budú priamo pastvou pre roboty vyhľadávačov, musíte vedieť, aké slová použiť.
 • Linkbuilding – budovanie spätných odkazov – aby mali spätné odkazy zmysel, musia obsahovať vhodné slová, ktoré budú neskôr ľudia vo vyhľadávačoch hľadať.
 • Informačnú architektúru webu – kľúčové slová musia byť v rámci webu správne poskladaných do jednotlivých úrovní. Všeobecné slová by sa mali vyskytovať v hierarchickej úrovni webu vyššie, špecifické slová naopak nižšie.

Zvyšovanie návštevnosti webu

Návštevnosť webových stránok môžeme zvyšovať mnohými spôsobmi. Zvyšovanie návštevnosti webu znamená zvyšovať tieto zdroje návštevnosti:

 • priama návštevnosť
 • prirodzená návštevnosť z vyhľadávačov
 • návštevnosť z externých liniek vedúcich z iných webov
 • návštevnosť z reklamných odkazov

Viac informácií o analýze návštevnosti a zvyšovaní návštevnosti webu a konverzii nájdete na stránkach:

 • 13 rád ako komunikovať s cieľovými skupinami on-line
 • Analýza návštevnosti webu – základné pojmy
 • Marketingové ciele webu
 • Nástroje na meranie návštevnosti webu
 • Zvyšovanie návštevnosti webu

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥