On-line podpora predaja

On-line podpora predaja je jednou z nástrojov internetového marketingu. Medzi nástroje on-line podpory predaja patria:

 • Affiliate
 • Súťaže
 • Advertgaming
 • Kupóny
 • Zľavy
 • Vzorky
 • Demonštračné verzie programov
 • Vernostné programy

Online spolupráca

Online spolupráca (Online partnership), je obdobná bežnej spolupráci dvoch subjektov, zameranej na vzájomnú propagáciu. Cieľom je zvoliť online subjekt, pri ktorom sa dá predpokladať vzájomné benefitovanie zo spolupráce. Medzi marketingové postupy využívané v prípade tvorby online spolupráce patria affiliate marketing, sponzorstvo, cobranding, budovanie spätných odkazov či widget marketing.

Affiliate marketing

Affiliate marketing je marketingový postup založený na poplatku, kde jedna strana poskytuje fixný poplatok, alebo určené percento, zo vzniknutého zisku strane druhej, za každého zákazníka, ktorého získala z ich stránky (tradične odkazovaním, presmerovaním alebo reklamou). Za samotnú reklamu platíme len v prípade, že viedla ku skutočnému zákazníkovi alebo obchodu, čo je dôvod, prečo sa tento druh online reklamy často značí ako bezrizikový. Hlavným rozdielom oproti PPC reklamám je práve fakt, že sa platí len za návštevníka stránky, z ktorého plynie zisk a nie pre každé prekliknutie na stránku.

On-line sponzorstvo

Internetová podpora, sponzorstvo (sponsorship) je marketingový postup obdobný sponzoringu v skutočnom (nie online) svete, kde jeden subjekt podporuje druhý subjekt, pričom dúfa, že spojenie jeho mena s podporovaným subjektom bude mať pozitívny efekt, zvýši povedomie či ináč podporí samotný subjekt alebo jeho produkt. Online sponzorstvo, je oproti klasickej forme menej nákladné, a tiež poskytuje viac možností ako zvolený subjekt podporovať, či ako samotný subjekt zvoliť.

Online sponzorstvo môžeme chápať ako spájanie značky so súvisiacim obsahom či kontextom s cieľom zvyšovať povedomie o značke a posilnenie obľuby značky formou a spôsobom, ktorý je jasne odlíšiteľný od bannerovej či inej formy priamej reklamy. Oproti klasickým formám je v prípade sponzorstva zásadný rozdiel v tom, že existuje jasné spojenie so sponzorovanou značkou a nejedná sa teda len o umiestnenú reklamu na stránke.

Základné členenie nástrojov internetového marketingu

 • On-line direct marketing
 • On-line podpora predaja
 • On-line public relations
 • On-line reklama
 • Vlastné webové stránky

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥