On-line marketing a maximarketing

Typy on-line služieb (2)
– Komerčné on-line cesty
– Internet

Výhody on-line marketingu

Výhody on-line marketingu pre zákazníkov (3)
– Pohodlnosť prístupu
– Informovanosť
– Menej slovných nezhôd a nedorozumení

Výhody on-line marketingu pre prevádzkovateľov (4)
– Rýchle prispôsobenie podmienkam trhu
– Nižšie náklady
– Budovanie vzťahov
– Meranie prístupu

Prednosti on-line marketingu (4)
– Môžu si ho dovoliť aj malé firmy
– Neexistuje reálne obmedzenie inzertnej plochy
– Rýchly prístup k informáciám
– Predaj prebieha rýchlo a svižne

Možnosti využívať OLM (Marketingové cesty on-line) (4)
– Vytvorenie elektronických zložiek
– Účasť na fórach, tematických krúžkoch
– Umiestnenie reklamy do siete
– Využívanie e-mailu

Maximarketing

Maximarketingový model pre integrovaný marketing (9)
1. Maximálne zameranie
2. Maximalizácia médií
3. Maximalizácia hospodárnosti
4. Maximalizácia presvedčivosti
5. Maximálna akvizícia
6. Maximalizovaný synergický efekt
7. Maximalizácia koordinácie
8. Maximalizácia tržieb
9. Maximalizácia distribúcie

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥