Distribučné cesty priameho marketingu

Hlavné distribučné cesty priameho marketingu (7)
– Tvárou v tvár
– Zásielkový predaj
– Katalógový marketing
– Telemarketing
– Televízia a ďalšie rozhodujúce média marketingu priamej odozvy
– Kiosk marketing (automaty na vybavovanie objednávok)
– On-line cesty

Príprava kampane

Prvky prípravy účinnej kampane pre priamy marketing (5)
– Ciele
– Cieľové trhy a zákazníci
– Prvky ponuky
– Testovanie zložiek priameho marketingu
– Meranie úspešnosti kampane

Spoločenské a etické problémy využívania priameho marketingu (4)
– Podráždenosť
– Nepoctivosť
– Podvod a klam
– Vpád do súkromia

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥