Obsah marketingového plánu

Marketingové plány závisia od veľkosti a zamerania činnosti podniku.

Otázky pred vypracovaním marketingového plánu:
1) Aké je poslanie, treba ho meniť?
2) Aké typy výrobkov či služieb ponúka klientom?
3) Aká je ekonomická situácia?
4) Aké je postavenie na trhu?
5) Aký je image podniku a čo ho vytvára?

Spoločné prvky obsahu plánu:
– syntéza údajov o okolí
– marketingová stratégia a priority vedenia podniku
– marketingové ciele
– marketingový program
– v oblasti výrobkov ’ plán výrobkov
– v oblasti zákazníkov ’ plán predaja
– v oblasti distribučnej siete ’ plán distribúcie
– v oblasti jednotlivých trhov ’ plán predaja
– prostriedky komunikácie
– služby zákazníkom
– prostriedky kontroly a analýzy

Marketingový plán

Potrebujete zostaviť marketingový plán podniku? Návod, ako na to nájdete na stránke marketingový plán podniku.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥