Marketingové ciele webu

Ciele webových stránok

Medzi hlavné ciele internetových stránok patria:

 • Tvorba image, budovania značky
 • Poskytovanie základných informácií o firme
 • Podpora predaja
 • Priamy predaj
 • Zákaznícky servis
 • Public relations
 • Prieskum dopytu

Marketingové ciele webu

Absencia konkrétnych cieľov je najčastejšou chybou webových stránok. Absencia merania splnených cieľov je druhou najčastejšou chybou.

Ciele webu bývajú najčastejšie dvojakého druhu:
Konverzná akcia – keď chceme, aby používateľ niečo urobil
Branding – keď chceme užívateľovi vštiepiť našu značku a nejaký relevantný pocit

Obidva druhy cieľov sa navzájom ovplyvňujú.

Všeobecné marketingové ciele webu

Medzi všeobecné marketingové ciele webu väčšinou patria:

 • Byť najväčší
 • Mať väčšiu ziskovosť

Príklad cieľov webu

Konkrétne (merateľné) marketingové ciele webu:

 • Zvýšenie obratu do 6 mesiacov o 20%
 • Zvýšenie návštevnosti webu o 15.000 unikátnych návštevníkov mesačne
 • Zníženie nákladov na 1 privedeného návštevníka o 25% v priebehu 2 mesiacov

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥