Nástroje internetového marketingu

Internet marketing sa dá stručne definovať ako dosiahnutie marketingových cieľov pomocou použitia digitálnych technológií. Tieto digitálne technológie zahŕňajú Internetové médiá ako web stránky, e-mail a iné digitálne médiá či už bezdrôtové alebo mobilné.

Internet marketing zahŕňa použitie webovej stránky v spojení s rôznymi technikami online propagácie ako napr. SEM, interaktívna reklama, e-mail marketing a ďalšie.

Základné členenie nástrojov internetového marketingu

 • On-line direct marketing
 • On-line podpora predaja
 • On-line public relations
 • On-line reklama
 • Vlastné webové stránky

Hierarchia nástrojov internetového marketingu

Nástroje internetového marketingu zoradené podľa pasivity a aktivity, resp. brandingu vs. predaja a tvorby vodítok (lead generation):

 1. Banner
 2. Advergaming
 3. Virálny marketing
 4. Online kooperácia, networking
 5. Tvorba komunít, vernostné programy
 6. E-mail marketing
 7. Search Engine Marketing (SEM)

Napr. banner patrí medzi pasívne nástroje podporujúce branding, naopak Search Engine Marketing SEM patrí medzi aktívne nástroje podporujúce hlavne tvorbu vodítok a predaj.

E-marketing

Pojem E-marketing má oproti pojmu Internet marketing trochu širší záber a popri digitálnych médiách vymedzených pri pojme Internet marketing zahŕňa aj management digitálnych dát zákazníkov ako aj elektronický management zákazníckych vzťahov (E-CRM systémy).

E-commerce

E-commerce, teda elektronické obchodovanie, chápeme ako elektronicky sprostredkovanú transakciu medzi organizáciou a nejakou treťou stranou, s ktorou jedná. Pod túto definíciu nám zapadajú aj nefinančné transakcie ako napr. zákaznícke požiadavky na ďalšie doplňujúce informácie, ktoré sa podľa uvedenej definície dajú zaradiť pod značenie Ecommerce.

Digitálny marketing

Pojem digitálny marketing sa v súčasnosti často používa ako náhrada pojmu Internet marketing či E-marketing. Digitálny marketing ale na rozdiel od E-marketingu zahŕňa aj oblasti ako digitálne televízia, bezdrôtové a mobilné siete. Jeho cieľom je podpora marketingového snaženia získať a udržať si zákazníkov viacerými cestami. Cieľom digitálneho marketingu je obchodný a ziskový potenciál plynúci zo získaných novýchzákazníkov a udržanie si už existujúcich zákazníkov.

Vyhľadávací marketing

Medzi najpopulárnejšie marketingové postupy v prípade Internet marketingu patrí marketing cez vyhľadávače, značený ako SEM (Search Engine Marketing). Cieľom SEM je propagovať stránky pomocou zvyšovania ich hodnotenia viditeľnosti pre vyhľadávače.

Medzi základné metódy patrí optimalizácia pre vyhľadávače SEO, platené reklamy PPC (Pay Per Click platba za kliknutie), kontextové reklamy a platené zahrnutie (využitie feeds).

Behaviorálne plánovanie

Techniky behaviorálneho plánovania, označované ako behaviorálne cielenie, sa využívajú online inzerentmi pre zvyšovanie efektívnosti ich reklamnej kampane, umožňujú zobrazovanie obsahu a reklamy, ktorá je pre konkrétneho užívateľa relevantná, zodpovedajúca jeho záujmom.

Behaviorálne plánovanie používa informácie o správaní sa jednotlivca na webe, ako navštevované stránky, vyhľadávané položky, a na základe týchto poznatkov sa rozhoduje, aký druh reklamy sa má zobrazovať. Pomocou analytických nástrojov mapujúcich správanie sa jednotlivých užívateľov sa títo delia do diskrétnych skupín reprezentujúcich homogénnu cieľovú skupinu so známymi preferenciami a vlastnosťami správania. Cieľom tohto snaženia je osloviť vhodne zvolených užívateľov pre nich zaujímavými reklamnými ponukami, a tým zvyšovať efektivitu online reklamy. Behaviorálne plánovanie sa používa samostatne alebo v spojení s ostatnými formami segmentácie, ako delenie podľa geografických či demografických faktorov.

Komentáre k článku Nástroje internetového marketingu (1)

 1. Nastroje internetoveho marketingu a jejich aplikace v ramci spolecnosti Zoot – Vysokoskolske kvalifikacni prace – Vysoka skola ekonomicka v Praze

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥