Definícia internetového marketingu

Definícia internetového marketingu

Internetový marketing je využívanie služieb internetu na realizáciu či podporu marketingových aktivít.

Marketing na interneteon-line marketing – je kvalitatívne nová forma marketingu, ktorá môže byť charakterizovaná ako riadenie procesu uspokojovania ľudských potrieb informáciami, službami alebo tovarom pomocou internetu.

Marketing na internete je aplikácia internetu a príbuzných digitálnych technológií za účelom dosiahnutie marketingových cieľov.

Internetový marketing vs klasický marketing

Klasické médiá:

 • komunikácia one to many
 • text
 • zvuk
 • obraz

Nové médiá:

 • komunikácia one to many, ale aj komunikácia one to one
 • obojsmerná komunikácia
 • technológia je dostupnejšia (záznam, prenos, uchovávanie, zdieľanie)
 • každý sme potenciálne médiom, vydavateľom

Súvislosť www stránok a marketingu firmy

Webové stránky sú nástrojom marketingu. Webové stránky realizujú marketing firmy prostredníctvom prostredia Internetu:

 • Obchodné pobočky
 • Helplinka
 • Informačný servis
 • Vzorkovňa
 • Vývesné štítky
 • Firemný bulletin

Webové stránky sú cieľom marketingu. Webové stránky bez návštevnosti sú nanič. Musíme pre ne zabezpečiť marketingom cielenú návštevnosť.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥