Lobovanie – lobing

Lobovanie (lobing) sú aktivity zamerané na ovplyvnenie politických rozhodnutí či rozhodnutí rôznych orgánov štátnej správy. Dotýka sa rôznych oblastí – napríklad daňových predpisov, hospodárskych zákonov.

Podstatou lobovania je poskytnúť zákonodarcom dôkladnú analýzu určitej problematiky, vrátane všetkých možných dôsledkov a variant pripomínaných zákonov. Podstatou efektívneho lobovania je to, že by mal zvažovať záujmy všetkých strán a predložiť také alternatívne riešenie, ktoré je akceptovateľné pre väčšinu zúčastnených strán. Samozrejme, nie vždy je možné vyhovieť všetkým. Pri presvedčovaní zákonodarcov lobisti používajú rôzne metódy, od presviedčania jednotlivých poslancov až po získanie širokej skupiny podporovateľov alternatívneho návrhu a nátlak verejnej mienky a médií. Základnými princípmi lobovania sú vysoká etika, čestnosť a profesionalita. Lobista musí pracovať s pravdivými faktami a dôsledne sa riadiť morálnymi zásadami.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥