Internet, Intranet a Extranet

Počítačové siete a možnosti ich využitia

Využíva 3 zdroje:
1. údaje, informácie
2. programové prostriedky
3. technické prostriedky
– sú to autonómne počítače
– jeden počítač je vyhradený ako server

Dôvody pre vytváranie počítačových sietí:

1. možnosť využívania spoločných informácií
2. výhodné využívanie drahých prídavných zariadení
3. vytvorenie výkonného komunikačného prostredia vo firme
4. zvýšenie spoľahlivosti celého výpočtového systému
5. možnosti ďalšieho rozvoja a zmien výpočtového systému

INTERNET, INTRANET, EXTRANET a možnosti ich využitia

Internet
Využíva ho asi50 mil. ľudí, je najrosiahlejšou sieťou.
Základné služby sú :
– elektronická pošta
– www
– sieťové konferencie
– kopírovanie a prenos vzdialených súborov
– pripojenie k vydialenému serveru
– telefonovanie cez internet
– prenos zvuku v reálnom čase
– hromadné rozosielanie dát
– prepojenie firemných lokálnych sietí

Intranet

Ide o interný Internet, o vhodné využitie princípov a metód Internetu vo vnútri firmy, na vnútornej sieti.
2 hlavné dôvody vzniku Intranetu :
1. komerčný dôvod
2. efekt pre používateľa
Jeho podstatou je vytvorenie rovnakého prostredia pre prácu s internými a externými informáciami, tie isté metódy sa využívajú aj na Internete aj na Intranete, z Intranetu sa dá pripojiť na Internet.
Ide o lokálnu počítačovú sieť pre firmy, stáva sa štandardom i v rámci sveta.

Extranet

– základný princíp : elektornické sprístupnenie určitých informácií firmy svojim obchodným partnerom
– firma sprístupní svojim partnerom len určitý okruh informácií, ktoré partneri potrebujú k efektívnej komunikácií s danou firmou
– umožní to : zrýchlenie dodávok, zlepšenie predajných reakcií, rýchla reakcia na potreby trhu
– cieľ : rýchle obchodovanie

Cieľ všetkých počítačových sietí :
– skvalitniť, zlepšiť komunikáciu medzi obchodnými partnermi
– vyššia produktivita práce
rýchly prístup k informáciám a ich využitie v obchodných procesoch

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥