Branding

Branding znamená vytváranie rozdielov medzi jednotlivými značkami, pridávanie značky produktom. Branding predstavuje značka (brand) meno, pojem, symbol, dizajn alebo kombináciu uvedených prvkov, ktoré identifikujú produkty a služby určitého dodávateľa a odlišujú ich od konkurentov. Branding, ako proces budovania značky, mení všeobecné komodity na špecifické a žiadané výrobky. Vo vnímaní spotrebiteľov im pridáva hodnotu, za ktorú sú ochotní zaplatiť.

Zásady brandingu

Medzi hlavné zásady brandingu môžeme zaradiť:

  • nespoliehať sa na automatickú znalosť značky, ale starať sa o zvýšenie povedomia značku u potenciálnych zákazníkov
  • organizácia musí mať vypestovanú vlastnú znalosť a pestovanie značky, t.j. ak chce organizácia byť úspešná, mala by vyškoliť zamestnancov, aby poznali značku,
  • pravidlo o expanzii značky (zvažovať jej expanziu),
  • veľká značka vytvára trvalé vzťahy so zákazníkmi

Ak sa jedná o branding, dá sa povedať, že “záleží na všetkom”. O značku je potrebné neustále sa starať a vytvárať podmienky pre jej úspešné napredovania a rozširovanie sa. Treba mať však na pamäti, ak vytvoríme organizáciu disponujúcu silnou značkou, byt veľký nie je ospravedlnením pre to, byt zlý a ukracovať zákazníkov.

Brandingová stratégia

Určenie brandingovej stratégie zahrnuje rozhodovanie o povahe nových a existujúcich prvkov značky, ktoré budú aplikované na nové i existujúce výrobky. Obchodníci vítajú viacero značiek v určitom druhu produktov, pretože dosiahnu viac tovaru v regáloch a sú menej závislí na jednom dodávateľovi a zároveň získajú zákazníkov hľadajúcich širší výber značiek. Získavajú úspory pri reklame, predaji a fyzickej distribúcii.
Portfólio značiek zahŕňa súbor všetkých značiek a radov produktov, ktoré organizácia v určitom druhu ponúka na predaj zákazníkom.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥