Ako hľadať marketingové príležitosti?

Podniky čerpajú nápady z mnohých zdrojov. Existujú dva modely, ktoré môžu podniky využiť na získavanie početnejších a lepších nápadov na nové produkty: model manažéra nápadov a model strategického prielomu.

Model manažéra nápadov

Podnik by mal mať systém, kt. tok nových nápadov smeruje do jedného centrálneho miesta, kde môžu byť centrálne zhromažďované, prezkúmavané a vyhodnocované. Podnik by mal:
– menovať manažéra nápadov – uznávaný vyšší vedúci pracovník
– vytvoriť multidisciplinárnu komisiu (vedec.prac., technik, prac.výroby, marketingufin.odd.), kt. sa bude pravidelne schádzať a vyhodnocovať nové nápady
– bezplatné tel. číslo pre každého, kto chce manažérovi nápadov predať nápad
– viesť všetky zainteresované skupiny – zamestnancov, dodávateľov, distribútorov, aby svoje nápady dávali manažérovi nápadov
– program odmien pre tých, kt. najlepšie nápady

Tento systém umožní voľnejší tok nápadov, nové nápady nebudú zapadať preto, že nemali adresáta, alebo nemali vo vedení nikoho, kto by sa ich ujal. Vytvorí sa inovačne orientovaná podniková kultúra ako dôsledok toho, že všetci vedia, komu svoje nápady posielať, a že existuje systém odmien. Medzi množstvom nápadov sa nájdu aj obzvlášť dobré.

Model strategického prielomu

Ak je podnik v patovej situácii a nedosahuje svoje predajné ciele, nestačí zdokonaľovanie produktu, treba revolučné myslenie. Model strategického prielomu má formu zasadania vyšších manažérov, ktorí pomocou brainstormingu oddelene v tímoch riešia úlohy, potom posudzujú jednotlivé nápady. Prelomový brainstorming tlačí vyšší manažment k tomu, aby zanechal bežné východiská a kolektívne a tvorivo premýšľal o významných nových iniciatívach.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥