Základy medzinárodného marketingu

Mnoho podnikov v USA, v západnej Európe a v Japonsku sa pozerá na celý svet ako na svoj odbytový a odberový trh. V súčasnosti prevláda trh kupujúcich. Preto sa do popredia stavia oblasť odbytu a podniká sa podľa danosti trhu v odbytových regiónoch sveta, ktoré sú pre ne najdôležitejšie.
Podľa tohto možno vymedziť pojem marketing v oblasti medzinárodného obchodu:
– Medzinárodný marketing je prvok svetovo orientovanej filozofie podnikania.
– Súhrn množstva čiastkových funkcií na získanie odberateľov, resp. používateľov alebo zákazníkov vo zvolených odbytových regiónoch sveta

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥