Vývoj marketingu a marketingové priority

Obdobie – Charakteristika marketingu – Marketingové priority, resp. kategórie

1960-1970 – Marketing orientovaný na zákazníkov – Životný cyklus výrobku, marketingový mix, trhový podiel

1970-1980 – Marketing zameraný na zákazníkov – Segmentácia trhu, pozicionovanie výrobkov

1980-1990 – Marketing zameraný na portfólio zákazníkov – Riadenie portfólia, diverzifikácia, úsilie o dokonalosť, boj proti konkurencii

1990 – 2000 – Marketing riadený potrebami zákazníkov – Potreby zákazníka, spokojnosť zákazníka

2000-súčasnosť – Marketing riadený hodnotou zákazníkov – Vzťahy spolupráce medzi kupujúcim a predávajúcim

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥