Systémový integrátor, outsourcing, sieť Peer to Peer

Systémový integrátor, outsourcing, sieť Peer to Peer
Systémový integrátor“ pre IS
Podnikom vybraný systémový integrátor zaisťuje požadovanú integráciu hardvérových a softvérových prostriedkov podniku, ale aj dôležité informačné služby a služby zamerané na prevádzku informačného systému.
„Outsourcing“, ako je využívaný v oblasti PIS
Je strategický organizačný nástroj. Zodpovednosť za prevádzku funkčnej oblasti podniku je presunutá na externú špecializovanú firmu – zmluvného poskytovateľa. Súčasný trend je teda pokryť sektor informačných systémov podniku formou použitia organizačného nástroja – outsourcingu. V praxi to znamená presun zodpovednosti za prevádzku oblasti aplikácie ERP v podniku na externú špecializovanú firmu – zmluvného poskytovateľa.
Tvar fyzickej (hardvérovej) a logickej (IP) adresy počítača v sieti
MAC adresa je spravidla 48-bitové číslo, ktoré sa pre prehľadnosť uvádza ako 12-miestne hexadecimálne číslo (napr. 08:00:69:02:01:FC, ako oddeľovače dvojíc sa používajú dvojbodky alebo pomlčky, prípadne sa číslo píše bez oddeľovania dvojíc číslic).
IP adresa je 32-bitové číslo, takže teoreticky existuje 4 294 967 296 (viac než 4 miliardy) možných adries. Je nepraktické a nepohodlné pracovať s takto zapísaným číslom, preto sa 32 bitov IP adresy delí na štyri 8-bitové čísla (číslo v rozsahu 0-255), ktoré sa zapisujú v desiatkovej sústave oddelené bodkou, napríklad 207.142.131.205
Rozdiel medzi sieťou „Peer to Peer“ a sieťou „Klient/Server“
Peer to Peer – Peer-to-peer (alebo P2P) je počítačová sieť, ktorá sa viac spolieha na výpočtovú silu koncových zariadení (počítačov) ako na sieť samotnú. Čistý Peer-to-Peer prenos súborov neobsahuje ani klientov, ani servery, ale iba rovnocenné sieťové uzly, ktoré súčasne plnia voči iným uzlom v sieti úlohu servera aj klienta. Týmto sa tento sieťový model odlišuje od modelu klient-server, kde komunikácia zvyčajne prebieha cez centrálny server. Pri komunikácii typu Peer-to-Peer vystupujú aplikácie ako rovnocenné, teda nie je tu prítomný server. Komunikácia prebieha priamo medzi klientami a každý peer si uchováva informácie o ostatných uzloch u seba.
„Klient/Server“- Server (aplikácie sú sústredené na centrálnom počítači označenom ako Server, ktorý ich na požiadanie poskytuje koncovým užívateľským staniciam označeným ako Klient)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥