Rady, ako písať skvelé články

Chcete, aby boli Vaše články schválené a Vaša provízia pripísaná na Vaše provízne konto čo najskôr? Prinášame Vám pár rád, ako písať skvelé články pred ich odoslaním na schválenie. Zrýchlite tým prácu administrátorov a Váš článok bude publikovaný obratom. pPripravte článok tak, aby sme ho mohli čo najskôr publikovať.

Čo by mal obsahovať dobre napísaný článok?

 • Publikujte články, ktoré sú niečim prínosné.
 • Váš článok by mal obsahovať minimálne 35 % textu, ktorý ste napísali Vy osobne, zbytok môžu byť texty z iných zdrojov.
 • Texty z iných zdrojov alebo od iných autorov vždy označte ako „Zdroje“ alebo „Použitá literatúra“.
 • Publikujte 4-10 normostrán textu.
 • Uvádzajte citácie a odkazy na zdroje a použitú literatúru (knihy, skriptá, časopisy, noviny a iné bibliografické zdroje).
 • V zdrojoch uvádzajte externé zdroje (iné webové stránky, z ktorých ste čerpali).
 • Nepoužívajte skratky, ale rozpisujte ich celým slovom
 • Používajte správne štruktúrovanie obsahu (nadpisy, odrážky, číslované zoznamy…) Viac sa o úprave obsahu dočítate v článku Ako správne upraviť text článku.
 • Používajte obrázky a tabuľky.
 • Vyplňte kľúčové slovo a meta popis (viď nižšie v sekcii SEO rady).

SEO rady

Pod každým článkom sa v administrácii nachádza oblasť nazvaná WordPress SEO by Yoast. V nej je vhodné vyplniť nasledujúce údaje:

 1. Náhľad snippetu – toto pole nevyplňujte, je to ukážka, ako približne bude vyzerať tento príspevok vo vyhľadávaní Google.
 2. Hlavné kľúčové slovo – do tohto poľa napíšte 1 slovo alebo 2-3-slovnú frázu, ktorou sa článok primárne zaoberá a ktorú obsahuje (napríklad článok o podnikovej ekonomike bude mať kľúčové slovo „podniková ekonomika“)
 3. Nadpis SEO – toto pole nevyplňujte, bude doplnené administrátorom
 4. Meta popis – do tohto poľa napíšte 1-2 vety, o čom pojednáva článok. Meta popis môže mať maximálne 156 znakov.

Čo by nemal obsahovať dobrý článok?

 • gramatické chyby
 • nesprávne a rozhádzané formátovanie textu
 • zbytočné medzery (2 a viac medzier medzi slovami, medzery medzi odstavcami atď.)
 • žiadny odkaz na zdroje a iné weby

Aké články neuverejníme?

 • plagiát – t.j. kópiu časti alebo celého textu od iného autora
 • kompilát – t.j. text zložený z častí textov od iných autorov
 • neformátovaný text – t.j. kópiu textu, článku či prednášky, ktorá nie je upravená a správne naformátovaná. Viac sa o formátovaní dočítate v článku Ako správne upraviť text článku.

Ukážky vzorových článkov

Pozrite si pre inšpiráciu niekoľko ukážkových článkov:

Článok Prečo je to dobre napísaný článok?
Pedagogika a manažment: zásady a ich porovnanie
 • originálny nikde nepublikovaný článok
 • jasne stanovená téma
 • prehľadné formátovanie obsahu článku
 • odkazy na literárne zdroje
Metóda 6S
 • prehľadná štruktúra nadpisov
 • použité tabuľky
 • linkovanie v rámci článku
 • odkazy na iné weby v texte
 • použitá literatúra
Dôchodky plynúce vlastníkom výrobných činiteľov
 • uvádzanie konkrétnych príkladov
 • úvod a záver
 • rozsiahly článok, ktorý ale pojednáva o jednej téme
 • prehľadne členenie obsahu oddelené nadpismi 2. a 3. úrovne
 • použité odrážky, číslované zoznamy, tabuľky
 • odkazy na zdroje a literatúru

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥