Optimalizácia pre vyhľadávače – SEO

Optimalizácia pre vyhľadávače (Search Engine Optimization) nie je až tak reklamou, hoci patrí do internetového marketingu. Cieľom optimalizácie pre vyhľadávače je zviditeľniť web vo vyhľadávačoch tak, aby naň prichádzalo čo najviac dobre cielených návštevníkov za prijateľné náklady.

Úlohy SEO

Pomocou prvkov SEO zvýšite tieto parametre webu:

 • Vhodné kľúčové slová zvýšia počet návštevníkov, zacielenie, ROI
 • Vysoké pozície vo vyhľadávačoch zvýšia počet návštevníkov
 • Výstižné odkazy zvýšia počet návštevníkov a zacielenia
 • Účinné cieľové stránky zvýšia konverzný pomer a ROI (Return of Investments – návratnosť investícií)
 • Meranie a vyhodnocovanie výsledkov zvýši ROI

Kedy SEO použiť

Vyspelejšie metódy a vyšší záujem o SEO sa vyplatí v prípade, keď:

 • Cieľom webu je vysoká návštevnosť
 • Cieľom webu je on-line predaj

Aj napriek týmto dôvodom patrí v súčasnosti SEO už k štandardom, s ktorým je potrebné počítať už pri tvorbe webu.

Faktory SEO

Search Engine Optimization – SEO je možné ovplyvňovať na vlastných stránkach a na cudzích stránkach. Podľa toho poznáme:

 • On-page faktory SEO
 • Off-page faktory SEO

Komentáre k článku Optimalizácia pre vyhľadávače – SEO (1)

 1. SEO má tieto fázy:
  – Plánovanie projektu
  – Návrh informačnej architektúry
  – Tvorba obsahu
  – Grafický design
  – Technická realizácia
  – Prevádzka webu

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥