Medzinárodný marketing – získavanie zákazníkov

Marketing má zásadný význam pri spracovaní medzinárodne orientovanej podnikateľskej filozofie podniku. Keď MM preberie úlohu sprostredkovateľa medzi zákazníkom v rôznych krajinách sveta a podnikom doma s jeho cieľmi, potom má medz. marketing aj druhú úlohu: vypracovať konkrétnu stratégiu a opatrenia na získanie zákazníka na zvolených trhoch krajín.
Z tohto hľadisko možno definovať MM – komplex všetkých aktivít podnikania vo zvolených krajinách zameraných na získanie zákazníka. Adekvátnym uspokojením dopytu v týchto krajinách sa pritom majú dosiahnuť podnikové a marketingové ciele.
MM je podľa toho podniková funkčná stratégia na získanie zákazníka na celom svete. Podnikové a marketingové ciele sa dosahujú použitím mrkt. nástrojov, ktorými sú:
? stratégia vhodného produktu
? stratégia ponuky
? stratégia distribúcie
? stratégia komunikácie

Aktivity podnikania na získanie zákazníkov môžu byť orientované na:
? viac ako 5 rokov (dlhodobostrategicky) – dlhodobý resp. strategický marketing
? 1 až 5 rokov (strednodobostrategický) – strednodobý resp. taktický marketing
? menej ako 1 rok (krátkodobo, resp. operatívne) – krátkodobý resp. operatívny marketing

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥