Marketingové stratégie – etapa zavádzania výrobku

Marketingové stratégie významne ovplyvňuje existencia životných cyklov výrobkov na trhu. Životný cyklus konkrétneho výrobku je súčasťou dlhodobejších životných cyklov.

Etapa zavádzania začína pri uvedení výrobku na trh. Uvedenie výrobkov na niekoľko trhov trvá určitú doby, takže predaj rastie spočiatku pomaly. V tejto etape sa dosahujú straty prípadne nízke zisky, pretože objem predaja je nízky a náklady na distribúciu a propagáciu výrobkov vysoké. Výdavky na propagáciu dosahujú vzhľadom k predaju najvyššiu úroveň, pretože je treba vynaložiť maximálne propagačné úsilie na
– informovanie potenciálnych zákazníkov o novom výrobku
– presvedčenie zákazníka, aby nový výrobok vyskúšal
– zabezpečenie distribúcie nového výrobku do maloobchodnej siete
Prevláda úsilie udržať ceny na vysokej úrovni, pretože náklady sú vysoké vzhľadom k malému počtu vyrobených a predaných výrobkov, nie sú zvládnuté všetky technologické problémy, je potrebný vyšší zisk na podporu vysokých propagačných výdavkov.

STRATÉGIE V ETAPE ZAVÁDZANIA
1. stratégia rýchleho zbierania – spočíva v stanovení vysokej ceny a vysokých nákladov na propagáciu. Má význam vtedy, keď trh nepozná daný výrobok, spotrebitelia budú ochotní zaplatiť vysokú cenu a produkt je dostatočne diferencovaný od produktov konkurencie.
2. stratégia pomalého zbierania – spočíva v stanovení vysokej ceny a v malej propagácii. Dáva nádej na vysoký zisk, ak:
• trh má obmedzenú veľkosť,
• väčšina trhu je si vedomá nového výrobku,
• zákazníci sú ochotní zaplatiť vysokú cenu,
• potenciálni konkurenti nie sú nebezpeční.
3. stratégia rýchleho prenikania – znamená uvedenie výrobku s nízkou cenou a vysokými nákladmi na propagáciu. Je zameraná na získanie rozhodujúceho podielu na trhu. Má zmysel vtedy, ak:
• trh je veľký,
• trh si neuvedomuje existenciu výrobku,
• väčšina kupujúcich je citlivá na cenu výrobku,
• existuje silná potenciálna konkurencia,
• efekt výnosov z rozsahu a skúsenostný efekt pri výrobe produktu je výrazný.
4. stratégia pomalého prenikania – spočíva v uvedení výrobku s nízkou cenou a malou propagáciou. Nízka cena podporuje jeho rýchlu adaptáciu, pričom nízke náklady umožňujú dosiahnuť vyšší zisk. Má zmysel, ak:
• trh je veľký,
• trh si dokonale uvedomuje existenciu výrobku,
• zákazník je citlivý na cenu výrobku,
• existuje možnosť konkurencie.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥