Marketingové rozhodnutia vo veľkoobchode

Veľkoobchodníci boli vystavení veľkému konkurenčnému tlaku, novým zdrojom konkurencie, požiadavkám zákazníkov, novým technológiám… Museli preto vypracovať zodpovedajúce stratégie.

ROZHODOVANIE O CIEĽOVOM TRHU
VO nemusí slúžiť všetkým, môže si vybrať svoje cieľové trhy podľa kritéria veľkosti, druhu zákazníka, služieb požadovaných zákazníkmi,…

ROZHODOVANIE O SORTIMENTE VÝROBKOV
Produktom VO je sortiment. VO je pod stálym tlakom, aby udržoval sortiment v celej šírke pre okamžité dodávky. Pre VO je však najlepšie držať v zásobách iba tie položky, ktoré sú najziskovejšie.

ROZHODOVANIE O CENÁCH
VO si pripočítajú k obstarávacej cene prirážku cca 20 % – z toho 17 % tvoria N a zvyšok je zisk. V niektorých prípadoch zníži svoj zisk na nulovú hodnotu a tým môže získať zaujímavých zákazníkov.

ROZHODVNIE O PROPAGÁCII
Pri propagácii sa VO spolieha predovšetkým na pracovníkov z úseku predaja. VO si môžu vziať príklad z niektorých postupov budovania imidžu MO-dov. Musia si vytvoriť propagačnú stratégiu, zahŕňajúcu reklamu, podporu predaja a public relation. Takisto musia využívať propagačné materiály a programy dodávateľa.

ROZHODOVANIE O UMIESTNENÍ
V minulosti VO sídlil obvykle v miestach, kde bolo nízke nájomné a nízke dane (nízke N). Systémom manipulácie s tovarom a spracovania objednávok však zaostával za dostupnými technológiami. Dnešné VO zdokonaľujú procesy manipulácie s materiálom a znižujú N zavedením automatizovaných skladov.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥