Internet banking

Internet banking je služba, ktorá poskytuje možnosť uskutočňovať domáce platobné príkazy, sledovať stav a pohyby na bežnom účte – všetko cez Internet pomocou bežného prehliadača (browsera). Služba sa poskytuje k existujúcim bežným účtom (aj devízovým) pre fyzické aj právnické osoby.

Momentálne môžeme využívať dve verzie Internet bankingu – novú a istý čas ešte aj starú. Stará verzia Internet bankingu je časovo obmedzená. Je potrebné vybrať si autorizačnú úroveň, t.j. spôsob prihlasovania sa do Internet bankingu a spôsob potvrdzovania platieb:
1. prihlasovanie: heslo, žiadna dodatočná autorizácia platieb
2. prihlasovanie: heslo, autorizácia platieb pomocou karty GRID card
3. prihlasovanie: heslo, autorizácia platieb pomocou elektronického tokenu SecurID
4. prihlasovanie: heslo, autorizácia platieb pomocou karty a čítačky

Za používanie SecurID banky požaduje zálohu, ktorú vrátia na účet klienta po vrátení tokenu SecurID.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥