INFORMAČNÁ STRATÉGIA FIRMY

Štátnice – Manažment – 03 – 15 – INFORMAČNÁ STRATÉGIA FIRMY

Download súboru

Stiahnite si súbor Štátnice – Manažment – 03 – 15 – INFORMAČNÁ STRATÉGIA FIRMY (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Ukážka dokumentu

Pozrite si náhľad dokumentu na stiahnutie: Štátnice – Manažment – 03 – 15 – INFORMAČNÁ STRATÉGIA FIRMY.


Manažment - otázka č. 15: INFORMAČNÁ STRATÉGIA FIRMY
Strategické plánovanie manažérskych informačných systémov, teda tvorba informačnej stratégie je nevyhnutná pre fungovanie podniku modernej doby. Hlavnou úlohou informačného systému je zabezpečiť dostatok relevantných, aktuálnych a presných informácií pre potreby rozhodovania.
-Podstata a nutnosť IS firmy v trhových podmienkach
Dôvody pre strategické plánovanie
*konkurenčné prostredie je stále silnejšie; v rastúcej konkurencii sa informačná stratégia môže stať strategickou výhodou firmy. Včasná analýza informácií môže odhaliť príležitosti a riziká pre podnik, zvyšuje sa pružnosť podniku pri realizácii zmien
*informačná explózia- veľké množstvo informácií, ktoré sa rýchlo šíria. Podnik musí dokázať vyselektovať potrebné informácie, určiť hlavné požiadavky na svoj informačný systém..
Ciele plánovania informačného systému
*podpora celkovej globálnej stratégie firmy
*využiť najvnovšie technológie- kráčať s dobou, snaha byť lepší ako konkurencia
-Postup tvorby informačnej stratégie firmy
1. určenie väzieb informačnej stratégie firmy na globálnu stratégiu firmy
2. analýza súčasného stavu a vývoja informačného systému firmy
3. určenie kritických faktorov a špecifikácie cieľov informačnej stratégie
Kritické faktory: vyvinúť nový výrobok, zvýšiť spoľahlivosť výrobkov, zvýšiť podiel na trhu, nové oblasti podnikania,...
4. návrh architektúry informačného systému (technická, informačná, systémová)
5. návrh nutných zmien v organizácii (reengineering)
6. ekonomické aspekty informačnej stratégie
7. kvalifikačný, resp. rekvalifikačný program
8. metodické štandardy projektovania a implementácie jednotlivých projektov
9. definovanie jednotlivých informačných projektov, ich základných parametrov a vzájomných väzieb

Download súboru

Stiahnite si súbor Štátnice – Manažment – 03 – 15 – INFORMAČNÁ STRATÉGIA FIRMY (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Pošlite nám materiály

Chcete rozšíriť túto sekciu? Máte dobré materiály, ktoré chcete sprístupniť aj ďalším? Pošlite nám ich na náš e-mail, alebo nás kontaktujte!

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥