Filozofia marketingu podniku pre trvalý úspech, základné stavebné kamene v podnikovom marketingu

Úspech na trhu možno dosiahnuť ak podnikateľ:
– vie, že i napriek všetkým požiadavkám každodennej práce sa musí aktívne zaoberať budúcnosťou
– pozná osvedčené tradície na rozdiel od zastaralých a je otvorený pre inovácie
– koncentruje sa na svoje silné stránky, čo mu umožní postupne získať predpoklady na súťaženie
– orientuje sa na požiadavky zákazníka s úsilím uspokojiť ho
Úspešnosť podnikania v značnej miere závisí od stratégie, od výberu obchodnej príležitosti, ktorá by bola predajná s maximálnym alebo primeraným ziskom a s tým, aby zákazník bol s produktom spokojný. Inými slovami: s čím sa na trhu presadiť – čo vyrábať, komu a ako to predávať, aby sme najlepšie využili svoje zdroje. Je potrebné neustále vyhľadávanie nových trhov i zákazníkov, získavať nové informácie o potenciálnych trhoch a zákazníkoch, získavať čo najlepšie odbytové a distribučné cesty, účinne podporovať predaj a propagovať svoje výrobky.

Základné požiadavky na marketingové riadenie:
– pružnosť
– vedecko – technický rozvoj – inovácie
– komplexný prístup
– využitie schopností
– vzťah k podniku
– sociálne istoty

Krok k úspechu je aj trhové správanie. Ide o koncepcie, ktoré odvíjajú filozofiu podnikania od požiadaviek trhu. Ciele marketingového riadenia:
– maximalizácia spotreby
– max spokojnosti zákazníkov
– max výberu, ponuky
– max kvality života

Medzi základné úlohy pre dosiahnutie trvalého úspechu možno zaradiť:
a) zhodnotenie súčasného stavu
b) určenie cieľov
c) realizácia opatrení
Marketingové koncepcie: výrobná, výrobková, predajná, marketingová, spoločenská

9 odporúčaní ako byť úspešný na trhu:
1. stratégiu je potrebné zamerať na zákon a jeho požiadavky
2. stratégiu zrealizovať
3. vytvoriť tím schopný, ktorý sa vyzná v danej problematike na realizáciu vízie a stretégie
4. definovať projekty na podporu stratégie
5. komunikovať o vízii s okolím s dôrazom na detaily a na dosah podniku
6. zamerať sa na pochopenie zmeny v podniku
7. komunikovať víziu s okolím
8. presadzovať zmeny a zlepšenia
9. udržať pracovný proces v pohybe, zviditeľóvať výsledky, poskytovať informácie, delegovať a prenášať právomoci, oceniť a odmeniť dosiahnuté výsledky

Základné stavebné kamene:
– analýza marketingu
– rentabilná pozícia na trhu – strategické plánovanie
– obrat – presadenie sa na trhu
– presadenie sa v podniku

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥