Elektromobilita a prínos elektromobility pre firmy

Analýza možností uplatnenia elektromobility

V súčasnosti je o elektromobilite, e-bikoch a ostatných e-zariadeniach pomerne nízke povedomie. Túto situáciu by bolo vhodné zmeniť, hlavne kvôli tomu, že elektromobilita, ako alternatíva k spaľovacím motorom prináša výrazné zníženie emisií, škodlivín a skleníkových plynov, výrazné zníženie hluku a prevádzkových nákladov, ako aj celkový prospech pre životné prostredie, najmä vo veľkomestách.

Možné oblasti elektromobility

MHD, autobusová doprava (SAD)

Autobusy, či už v meste alebo medzi mestami, majú podľa nás vhodnú vzdialenosť, keďže na jedno dobitie prejazdí e-automobil minimálne 100 km. Dobíjacie stanice by mohli byť umiestnené na autobusových staniciach. Takto by bolo cestovné pre cestujúcich oveľa lacnejšie a taktiež by sa znížilo vypúšťanie emisií do ovzdušia.

Osobná doprava

Osobná doprava je najviac celosvetovo zastúpená. Ak by sa po čase obstarávacia cena automobilu pohybovala približne v rovnakej cene ako za automobil so spaľovacím motorom, myslíme si, že ich kúpa by sa výrazne zvýšila. Avšak podľa nášho názoru suma okolo 22 500 EUR (najnižšia cena, ktorú ponúka Tesla – špička vo výrobe automobilov) nie je až taká prehnaná, ak to porovnáme s ušetrenými nákladmi v budúcnosti. Medzi osobnú dopravu môžeme zaradiť rôzne druhy ako:

 • autá,
 • bicykle,
 • mopedy,
 • motorky,
 • kolobežky,
 • mini autá.

Stavebníctvo

V tejto oblasti by sa mohli uskutočniť zmeny a vývoj elektromobilov spĺňajúcich potreby stavebníctva (rôzne žeriavy, rýpadlá, grejdre, nakladače a podobne), ktoré by v prvom rade hlavne šetrili životné prostredie a znižovali by náklady stavebným firmám. Pre túto oblasť by boli elektromobily vhodné hlavne kvôli menším vzdialenostiam, ktoré tieto stroje prekonávajú.

Poľnohospodárstvo

V tejto oblasti by bola funkcia podobná ako pri stavebníctve.

Letiská

Keďže v tejto oblasti sa jedná o krátke vzdialenosti prepravy, myslíme si, že by elektromobily boli vhodné (vozidlá na prepravu batožiny do a z lietadiel) Dobíjacie stanice by sa mohli nachádzať priamo na letisku. Hlavnou výhodou by bolo zníženie nákladov na prepravu.

Zdravotníctvo

Záchranná služba a sanitky majú väčšinou výjazdy v rámci mesta/okresu, čiže tiež na krátke vzdialenosti. V tejto oblasti by sa ušetrené náklady mohli využiť napríklad na vylepšenie zdravotníckych zariadení v samotných záchrankách a podobne.

Turizmus

V ponuke cestovných agentúr by sa mohli ponúkať i poznávacie zájazdy, ktoré by sa uskutočňovali práve na týchto ekologických prostriedkoch, čo by určite zaujalo hlavne ľudí, ktorí sú ekologicky založení. Spoznávanie pamiatok a nových miest napríklad na e-biku by zaručilo viac zábavy, možnosť zvládať strmšie kopce, jazdiť rýchlejšie a samozrejme prejsť omnoho dlhšie trasy. (e-bicykel, segway, kolobežky)

Polícia

Polícia je profesia podobná práve záchrannej službe, čiže výjazdy sú realizované v rámci mesta a v okolí (prímestské časti, dediny).

Poštové služby

Do tejto oblasti môžeme zaradiť podobné firmy ako UPS alebo Slovenskú poštu, ktoré uskutočňujú rozvoz zásielok po celom Slovensku. V tejto oblasti by mohlo byť atraktívne hlavne zníženie prevádzkových nákladov.

Potravinárstvo – rozvoz a výroba

Rozvoz zeleniny, pečiva z výroby do obchodov, rozvoz pizze, potraviny na objednávku z internetu a pod., v tejto oblasti je opäť krátka vzdialenosť a šetrenie nákladov firmy.
Čo sa týka rozvozu potravín, myslíme si, že práve spájanie malých výrobcov bio potravín s donáškou na elektromobiloch, šetriacich životné prostredie, by malo zdvojený pozitívny efekt spokojnosti práve pre ekologicky zmýšľajúcich zákazníkov.

Oblasť donáškových služieb

Oblasť donáškových služieb jedla a potravín rozdeľujeme na: menšie donášky (objednávky jedla, pizze a rýchleho občerstvenia) a väčšie donášky (rozvoz potravín z výroby a skladov do maloobchodov, či veľkoobchodov).
Donáška jedla je v mestách veľmi rozšírená, či už je to pizza, čínske jedlá alebo rýchle občerstvenie. Donáška zväčša prebieha pomocou menších automobilov. To hlavne preto, že je potreba donášku realizovať v krátkom čase, úzkych uličkách a cestách, práve v mestách je malé a obratné auto veľkou výhodou. Všetky tieto podmienky by spĺňalo malé auto na elektrický pohon, jeho veľkosť a elektrický pohon by mu dodávali obratnosť a rýchlosť potrebnú pre rýchlu donášku v meste. V súčasnosti už sú vyvinuté vozidlá, ktoré by boli vhodné do tejto oblasti a spĺňali dané požiadavky.
Rozvoz potravín do obchodov prebieha pomocou dodávok na miestnej úrovni alebo pomocou nákladných áut a kamiónov na úrovni regiónu a štátu. Táto služba je využívaná maloobchodmi aj veľkoobchodmi. Veľké reťazce ako napríklad TESCO využívajú svoju vlastnú dopravu zo svojich logistických centier a iné využívajú služby externých spoločností. Tu sa vyskytuje priestor ako pre samotné reťazce a aj pre externé spoločnosti, ktoré sa zaoberajú výlučne len dopravou a logistikou. Využitie v tejto oblasti je podmienené vývojom a zdokonalením batérií, aby bol zabezpečený dlhší dojazd aj pre ťažké nákladné autá. Inak tu priestor je a vysoká cena by nemusela byť až taký problém, keď by vozidlo bolo schopné jazdiť dlhé trasy na jedno nabitie, pretože cena elektriny je niekoľko násobne nižšia ako nafty.

Analýza prostredia a konkurenčná analýza

Sústredíme sa na popísanie stavu trhu a najvýznamnejších firiem v tejto oblasti, v Žiline a okolí.
Trh sa v tejto oblasti stále vyvíja a rozširuje o nové spoločnosti. V minulosti bola donáška jedla výhradne zastúpená pizzou. V súčasnosti prichádzajú na trh aj spoločnosti, ktoré ponúkajú dovoz kompletného jedla na celý deň, kde prezentujú zdravú a vyváženú stravu s úmyslom podporiť chudnutie a zdravý životný štýl (Diéta v krabičke). V tomto prípade by dovoz elektromobilom len umocnil prezentovaný zdravý životný štýl. Napríklad aj TESCO spustilo nedávno službu potraviny domov. V tomto prípade dovezú objednaný tovar zákazníkovi priamo domov, rozvoz prebieha na krátke vzdialenosti. Vo všetkých týchto podnikoch je perspektíva využitia elektromobilov, čo by mohlo umocniť a zvýšiť hodnotu pre zákazníka, v neposlednom rade aj zvýšiť povedomie o spoločnosti, pretože elektromobily sú ešte stále relatívne novinka a neznámi pojem.
Najznámejšie firmy zaoberajúce sa donáškou pizze, jedla, potravín v Žiline a okolí:

 • Carolina,
 • Milano,
 • PizzaMizza,
 • Jánošíkov dvor (Diéta v krabičke),
 • Tesco rozvoz potravín – dovoz nákupu až domov na základe objednávky cez internet

Rozvoz potravín do obchodov prebieha pomocou kamiónov z externých skladov alebo priamo od dodávateľov. Napríklad v Žilinskom regióne pôsobí spoločnosť Libex, ktorá sa zaoberá veľkoobchodom s potravinami zabezpečuje dodávku potravín do množstva malých aj väčších obchodov v regióne.
Veľkoobchod Metro taktiež zabezpečuje rozvoz potravín do obchodov, hotelov a stravovacích zariadení v Žilinskom kraji.
V oblasti Martina pôsobí spoločnosť Rover, ktorá funguje rovnakým spôsobom ako vyššie spomínaný Libex.
Do tejto skupiny môžeme zaradiť aj rôzne pekárne (5), spracovatelia mäsa (Hyza Žilina, Jinex), mliekarne, veľkosklady s ovocím a zeleninou alebo malých farmárov, pestovateľov a producentov bio výrobkov.
Všetky tieto spoločnosti zabezpečujú rozvoz potravín vlastnými nákladnými autami alebo dodávkami. Často krát za jeden deň najazdia okolo 200 km v priemere, zameriavajú sa na blízke prevádzky. Počiatočná investícia by bola asi dosť vysoká, ale návratnosť nákladov by sa podľa nášho názoru výrazne skrátila.
Naopak spoločnosť Hopi vlastní logistické centrá po celom Slovensku a strednej Európe a zabezpečuje dovoz potravín a tovaru na medzinárodnej úrovni do veľkých obchodov a reťazcov. Využívajú kamiónovú dopravu, kde najazdia vodiči denne niekoľko stoviek kilometrov na rozdiel od miestnych rozvozcov. Tu sú požiadavky na dojazd vyššie.
Najvýznamnejšie spoločnosti v regióne a na Slovensku:

 • Hopi,
 • Libex,
 • Rover,
 • Metro.

Požiadavky na dopravu

Medzi hlavné požiadavky kladené na dopravu, v oblasti donáškovej služby a rozvozu tovaru, môžeme považovať zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia vodičov, pohodlnosť, spoľahlivosť, určite aj rýchlosť, aby sa jednotlivé napr. kazové (malá trvanlivosť) druhy tovaru doručili na určené miesto v požadovanom čase.
Samozrejme medzi tieto požiadavky môžeme zaradiť aj úspory na palive, čiže požiadavka prijateľnej ceny, pretože väčšina donáškových služieb uhrádzanie dopravného ani nevyžaduje (buď je to obsiahnuté v cene zakúpeného tovaru, alebo sa môže jednať aj o určitú pridanú hodnotu pre zákazníka). Taktiež je potrebná dostatočne široká ponuka rôznych veľkostí dodávok, ktoré by spĺňali požiadavky rozvozcov.
Dopravné prostriedky v spomínanej oblasti by mali byť taktiež dostatočne veľké a priestranné, aby sa do nich vmestil prevážaný tovar, a naopak pri donáške jedál si rozvozcovia vystačia aj s menším autom.
Nesmieme zabúdať, že nami zvolená oblasť (a samozrejme aj všetky ostatné oblasti dopravy) má určite požiadavky aj na kvalitu a dostatočné množstvo ciest a diaľnic, aby sa čas, ktorý je potrebný na dopravu znížil na čo najkratší a nevytvárali sa kolóny. (bohužiaľ, ale túto požiadavku neovplyvní zmena spaľovacieho motora na elektrický)

Výhody elektromobility

 1. lacnejšie cestovanie
 2. nulové emisie
 3. marketing
 4. bezpečie
 5. vyššia konkurencieschopnosť

Lacnejšie cestovanie – podnik vynaloží menej financií na palivo a tak môže ušetriť v jednej oblasti a investovať zase do inej. Napríklad môže zakúpiť viac elektromobilov, rozšíriť dovoz i na iné oblasti, podniky atď.
Nulové emisie – podnik šetrí ekosystém planéty.
Marketing – podnik môže taktiež spojiť svoje meno s touto činnosťou a tak zapôsobiť i na určitý segment zákazníkov, ktorí preferujú ekologický prístup a tak zvýšiť svoje príjmy. Na tieto elektromobily by mohli umiestniť reklamu práve s touto ekologickou tematikou.
Bezpečie – elektromobil je bezpečnejší ako obyčajné auto na benzín, naftu. (nemôže nič vybuchnúť, spáliť sa) Obmedzí tak havárie zamestnancov, ktorí vykonávajú rozvoz, či už osobným, nákladným autom alebo kamiónom a taktiež sa zníži znehodnotenie tovaru pri týchto haváriách. (6)
Vyššia konkurencieschopnosť – tým, že dodávanie potrebného tovaru do druhých podnikov bude lacnejšie, teda nebudú vynakladané peniaze na drahý benzín či naftu, daný podnik môže ponúkať nižšie ceny oproti konkurencii a tak zaujať väčšie množstvo zákazníkov, ktorí využívajú rozvoz.

Nevýhody elektromobility

 1. vysoká prvotná investícia
 2. dlhšia vzdialenosť medzi dobíjacími stanicami a možnosť vybitia a tak nemožnosť pokračovať v ceste
 3. akumulátor
 4. čas
 5. veľkosť úložného priestoru v elektromobiloch

Vysoká prvotná investícia – podnik pri zakúpení musí rátať s vysokými prvotnými investíciami na nákup elektromobilu. Najlacnejšie elektoromobily stoja od 28 780€ (táto cena je orientačná, pre menšie donáškové auto značky Peugeot). Na rozdiel od benzínových áut, pri ktorých je postačujúca i kúpa ojazdeného. Tieto prvotné investície by podnik mohol získať napríklad pôžičkou.(7)
Dlhšia vzdialenosť medzi dobíjacími stanicami a možnosť vybitia a tak nemožnosť pokračovať v ceste, čo by pri potrebnom zásobovaní predajných podnikov, či dokonca koncových zákazníkov, znížilo spokojnosť a tým možno aj následnú zmenu donáškovej služby
Akumulátor – má obmedzenú kapacitu nabitia a taktiež aj jeho životnosť nie je príliš vysoká. Vznikajú náklady na nový akumulátor, čím by podnik potreboval väčšiu kapacitu dobitia a následne by musel viac investovať. Toto však závisí od vzdialenosti potrebného rozvozu. Pri kamiónovej doprave je to omnoho viac kilometrov ako pri roznáškovej službe v rámci mesta.(8)
Čas – investovanie väčšieho množstva času pri dobíjaní, či už medzi pracovnou smenou alebo po nej. Podnik si musí vymedziť vhodný čas, ale aj zamestnancov, ktorí budú dobitie vykonávať. Nemôže sa stať, že pri dohodnutom rozvoze vo vymedzenom čase, sa elektromobil vybije a znemožní tak dovoz tovaru do cieľovej stanice.
Veľkosť úložného priestoru v elektromobiloch – zatiaľ sa na trhu ponúkajú osobné elektromobily, nanajvýš menšie dodávky, preto by bol problém s množstvom dodávaného tovaru. Množstvo tovaru by sa tak muselo prispôsobiť elektromobilu, čo by malo za následok častejší dovoz tovaru, alebo čakanie, kým sa na trhu neobjaví napríklad kamión na princípe elektromobilu s väčším úložných priestorom.

Prínos elektromobility pre firmy

Ako by ovplyvnilo firmu, ktorá by využívala elektromobily? Zavedenie elektromobilov do oblasti donáškových služieb a rozvozu tovaru by malo samozrejme, ako už vyššie spomíname, aj pozitíva aj negatíva.
Čo sa týka stratégie, spoločnosť poskytujúca takúto službu by sa mohla stať „eko-friendly“ a mohla by hlásať a zvýrazňovať skutočnosť, že sa zaujíma o životné prostredie a tým, že využíva na rozvoz výlučne elektromobily výrazne šetrí životné prostredie od výfukových plynov. V súčasnej dobe sa už niektorí zákazníci zamýšľajú nad tým, u ktorej firmy kúpia tovar či využijú službu, a predpokladáme, že práve títo zákazníci sa rozhodnú pre donáškovú službu šetriacu životné prostredie.
Trhová hodnota podniku sa samozrejme odvíja od výkonnosti samotného podniku. Dovoľujeme si tvrdiť, že tým, že by sa rozvoz realizoval prostredníctvom automobilov na elektromobil, donášková spoločnosť by ušetrila svoje prepravné náklady (po uplynutí niekoľkých rokov, za ktoré by sa splatila prvotná investícia do zakúpenia elektromobilov) a tieto ušetrené náklady by mohla investovať do iných sfér.
Myslíme si, že samotné procesy donášky tovarov by sa extrémne nezmenili. Jediná zmena by nastala pri dlhšom čase dobíjania batérie. Avšak tento problém by sa mohol vyriešiť nabíjaním batérií v noci, prípadne zaobstaraním si náhradných batérií.
Môžeme predpokladať, že zákazníkov by v konečnom dôsledku mohlo postupne pribúdať. Ekologicky mysliacich ľudí na Slovensku stále nie je dostatočné množstvo, ale ich zastúpenie “pomaly, ale isto” rastie. Zákazníci, či už ide o maloobchod, veľkoobchod, či konkrétneho zákazníka, si budú voliť skôr dodávateľov, ktorí poskytujú aj niečo navyše, v tomto prípade ani nie tak priamo zákazníkom ako životnému prostrediu.

Vlastný názor a odporúčanie

Podľa nášho názoru a podľa menšieho prieskumu na internete môžeme tvrdiť, že zavádzanie elektromobilov do donáškových služieb, by mohlo byť perspektívne. Avšak je veľmi dôležité zamerať sa na osvetu a motivovanie podnikov, aby na niečo takéto vôbec boli ochotné pristúpiť. Je potrebné predostrieť im všetky pozitíva plynúce z takéhoto riešenia.
Elektromobil je v donáškových službách a rozvoze potravín podmienený ďalším vývojom. V súčasnosti ešte nie je na trhu vozidlo schopné dlhého dojazdu čo je 1000 km a viac s tým, že by odviezlo niekoľko ton tovaru. V prípade ak príde na trh dodávka alebo kamión s dojazdom tých 1000 km začne to byť zaujímavé aj pre prepravcov. Priestor hlavne vidím pri malých bio producentoch a miestnych producentov, ktorí rozvoz realizujú vo svojom blízkom okolí (okruh cca 100 km). Používanie takéhoto elektromobilu pomôže zvýšiť povedomie o spoločnosti, zníži prevádzkové náklady a vytvorí ďalšiu pridanú hodnotu pre zákazníka.
Využívanie elektromobilov je určite vo viacerých veciach lepšie ako pri spaľovacích motoroch. Najviac by zdôraznila to, že je síce celkový dojazd vozidla obmedzovaný kapacitou akumulátora, ktorý je závislý od dobíjacích staníc, ale riešila by to spojením solárnej energie s elektromobilom. Takto by sa akumulátor dobíjal i prostredníctvom slnečnej energie. Ďalej by zdôraznila, že elektromobily nie sú stavbou tak komplikované ako obyčajné autá, a tak nedochádza k tak častým poruchám.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥