Efektivita médií a účinnosť reklamy

Hodnotenie účinnosti reklamy a inzercie v jednotlivých mediatypoch predstavuje tento proces:

1) výskum účinnosti komunikácie
– metóda priameho hodnotenia
– test portfólia
– laboratórny test

2) výskum vplyvu na predaj
– účinnosť reklamy a inzercie
– vplyv reklamy na zmenu značky
– vplyv okolia
– vplyv pozitívnych a negatívnych správ
– reklama a inzercia v porovnaní s propagáciou predaja

1. NOVINY

Výhody:
– veľký dosah
– vysoká miera územnej koncentrácie
– potrebná frekvencia
– majú hmotný charakter
– majú krátke výrobné lehoty
– relatívne nízke náklady
– schopnosť sprostredkovať detailné informácie

Nevýhody:
– nemožnosť zacielenia na svoj zákaznícky segment
– určité obmedzenie tvorivého spracovania reklamy
– nízka úroveň prevedenia
– vysoké náklady celoštátnej tlače

2. ČASOPISY

Výhody:
– čítajú ich špecifické skupiny zákazníkov
– majú hmotný charakter
– vysoká reprodukčná kvalita našej správy
– určitá dôveryhodnosť zákazníckeho segmentu
– možnosť sprostredkovania detailných informácií

Nevýhody:
– obmedzenie kreativity (nemajú pohyb, zvuk …)
– zhluky inzerátov
– nízka frekvencia (mesačníky, 1/4 ročníky …)
– dlhé doby na uverejnenie
– sú pomerne drahé (v dôsledku toho nastáva určitá selekcia našich potenciálnych zákazníkov

3. ROZHLAS

Výhody:
– relatívne nízke náklady
– možnosť voľby poslucháčov
– možnosť vysokej frekvencie na podávanie správy
– krátke (výrobné) lehoty na uverejnenie
– možnosť časového zosúladenia, v rámci denných (týždenných) cyklov

Nevýhody:
– nesprostredkováva vizuálny vnem
– krátka životnosť tejto správy
– inzertné vstupy majú charakter zhlukov informácií

4. TELEVÍZIA

Výhody:
– vysoký dosah
– vysoký presvedčovací vplyv
– schopnosť jednotného prenosu správy na celom území
– schopnosť využitia časového faktoru týždňového a denného cyklu
– možnosť demografickej selektívnosti

Nevýhody:
– vysoké náklady
– krátka životnosť
– pôsobí faktor zhluku

5. VONKAJŠIA REKLAMA

– plagáty, svetelné reklamy …
výstavné skrine (v poslednom období zmeny vlastníkov (nekvalifikovaných) maloobchodných predajní)
– účinný prostriedok na reklamu
(väčšinou sa spolieham na vlastné zdroje, ale nie vždy je to efektívne)
– potreba požiadať profesionálov z tejto oblasti
– správna výstavná skriňa osloví zákazníka (mala by byť čistá, musí čímsi upútať, zdôrazniť to, čo predávam)

Nevýhody:
– napr. farebné fólie na výkladných skriniach
– nedobré osvetlenie
– je potrebné obmieňať výkladnú skriňu (jej životnosť je krátka), mať svoje logo, svoje farby

6. PRIAME ZASIELANIE REKLAMNÝCH SPRÁV

– poštou (rôzne letáky)
– existujú ponukové katalógy (mali by sa dávať prostredníctvom osobného kontaktu)

7. TELEMARKETING

– u nás málo rozšírené
– orientovanie sa hlavne na telefón (pričom treba dodržiavať „zákon o zákaze šírenia cez telefón a fax“), napr. Zlaté stránky

Komentáre k článku Efektivita médií a účinnosť reklamy (1)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥