Vlastné webové stránky a SEO

Vlastné webové stránky sú jedným z nástrojov internetového marketingu. Medzi marketingové nástroje použiteľné na vlastných webových stránkach patria:

 • Optimalizácia pre vyhľadávače – SEO
 • Copywriting
 • Referencie, aktuality
 • Microsity – mikroweby, satelitné weby
 • Funkcia odporučiť známemu, tagovanie
 • Užívateľom tvorený obsah

Webové stránky sú cieľom internetového marketingu. Na stránky je ale potrebné zabezpečiť relevantnú návštevnosť. Cieľom majiteľa alebo tvorcu webu je postaviť kvalitný web. Reklamná agentúra potom musí zabezpečiť propagáciu tohto webu a relevantnú návštevnosť.

Copywriting

Copywriting je proces tvorby textového obsahu stránky, pričom sa zameriava na formulovanie zákaznícky atraktívneho textového popisu s príslušným obsahom poskytujúcim očakávané a požadované informácie. Cieľom copywritungu je kvalitným textovým obsahom stránok zvyšovať ich návštevnosť. Copywriting nemá len osloviť návštevníkov stránky, ale je určený aj pre roboty vyhľadávačov, vyhodnocujúcich obsah stránky. Roboty prechádzajú text stránok a indexujú ho, aby v prípade vyhľadávania obdobného obsahu, textu mohli na stránku odkazovať.

SEO – Optimalizácia pre vyhľadávače

Optimalizácia pre vyhľadávače, často značená ako SEO (search engine optimization), je jeden z nástrojov internetového marketingu. Používa sa na upravenie obsahu a štruktúry stránok tak, aby tie boli pre požadované kľúčové slová a oblasti vyhľadávania radené čo najvyššie na zoznamoch webových vyhľadávačov.

Optimalizácia pre vyhľadávače sa stáva čoraz dôležitejšou s nárastom počtov web stránok vo svete, kedy sa stáva jedným z kľúčových prvkov pri propagácii stránok (stránka môže byť akokoľvek dobrá, keď ju nikto nebude schopný nájsť). Súčasní užívatelia najčastejšie hľadajú na webe informácie, služby či produkty pomocou vyhľadávačov a SEO.

Optimalizácia pre vyhľadávače má svoju dôležitosť pri optimalizácii na takzvané fulltextové vyhľadávače (v súčastnosti veľká väčšina), ktoré sami prehľadávajú Internet a tvoria si svoje zoznamy a poradie zobrazovania nájdených stránok na základe vlastných algoritmov. Jedným z dôležitých faktorov, ktoré sa vo vyhľadávacích algoritmoch zohľadňujú, je počet odkazov na stránku. Z hľadiska optimalizácie rozdeľujeme Off-page faktory a On-page faktory, ktoré
vplývajú na hodnotenie stránok vyhľadávačom.

SEO plánovanie

 • Určenie SEO cieľov
 • Porovnanie, hodnotenie konkurencie – konkurenčná analýza
 • Analýza kľúčových etáp (identifikácie, selekcia, nákup)
 • Zabezpečenie zdrojov
 • SEM stratégia (platená, prirodzená, pridružená)
 • Maximalizácia príležitostí a minimalizácia rizík

Indexácia

 • Vloženie stránky
 • Vyhodnotenie a maximalizácia pokrytia odkazovaním
 • Pokrytie vyhľadávacími robotmi
 • Geografická lokalizácia
 • Technológie a architektúra stránky
 • Doménová stratégia
 • Dynamický obsah
 • Vyhľadávanie na stránke
 • Google sandbox

On-page optimalizácia

 • Prispôsobiteľné vyhľadávanie
 • Kľúčové slová a frázy (pozíciovanie, copywriting, …)
 • Markup faktory (HTML, CSS, …)
 • Meno domény a dokumentov
 • Identifikácia a filtrovanie negatívnych faktorov

Budovanie spätných odkazov

 • Rýchlosť, priamosť odkazov
 • Interné odkazovanie (štruktúra stránky, hodnota odkazov, ….)
 • Vyhodnotenie odkazov
 • Externé partnerské stránky
 • Kvalita externých odkazov
 • Blogy a užívateľmi generované odkazy
 • Odkazovanie v médiách

SEO proces

 1. Zahrnutie
 2. Architektúra stránky
 3. Postupy pri vnútorných odkazoch
 4. Budovanie externých odkazov
 5. Efektivita vizualizácie stránky
 6. Dodatočná úprava SEO domovských a kľúčových stránok
 7. Tvorba odkazových stránok
 8. Dohody o odkazovaní s partnerskými stránkami
 9. Optimalizácie pre ostatné stránky

Efektivita konverzie

 • Efektivita presviedčania
 • Uvítacia, úvodná stránka (použiteľnosť, personalizácia, výzor, obsahové odkazy…)
 • SEO ciele, generovanie zvýšeného:
  • Predaja
  • Návštevnosti
  • Povedomia

SEO optimalizácia je jedným zo základných postupov ako zaistiť, aby v prípade, že danú službu naša stránka poskytuje nás aj našli.

Off-page faktory hodnotenia stránok

Do skupiny Off-page faktorov zahrňujeme všetky faktory ovplyvňujúce hodnotenie našej stránky, ktoré nemôžeme prostredníctvom stránky priamo ovplyvniť. Patria sem rôzne spôsoby odkazovania na stránku. Možný spôsob ako dosiahnuť zvýšený počet odkazov na stránku je tvorba kvalitného obsahu, na ktorý sa budú iné stránky odkazovať (častý postup je zverejnenie časti know-how, čo zaistí nárast návštevnosti aj popularity stránok), a tiež využitie marketingových postupov ako:

 • Link Exchange: Výmena odkazov medzi rôznymi stránkami.
 • Link Trading: Odkazovanie na stránku za poplatok, platená reklama, odkaz, platená portálová reprezentácia.
 • Inbound link relevance: Text v odkaze, vkladanie zmysluplného textového popisu do odkazov vyskytujúcich sa na stránke a odkazujúcich na stránku.

On-page faktory hodnotenia stránok

Skupina on-page faktorov združuje všetky faktory ovplyvňujúce vyhľadávanie, ktoré môžeme na stránke priamo ovplyvniť. V zásade ide o dodržanie pravidiel správne formulovaného kódu a obsahu stránky, ktorý takto zaistí lepšie hodnotenie stránok z pohľadu vyhľadávacích algoritmov. Z hľadiska On-page optimalizácie môžeme rozdeľovať:

 1. Štruktúra stránky: Jednotné a štrukturálne usporiadanie stránky
 2. Statické stránky: Nepreviazané stránky tvorené HTML kódom, je potrebné zohľadniť správnu štruktúru URL (presné špecifikované umiestnenie zdrojov informácií).
 3. Dynamické stránky: Zohľadňujú sa aj odporúčania pre statické stránky. Pri meniacom sa obsahu stránky je potrebné minimalizovať parametre v URL pre lepšie indexovanie vyhľadávacími algoritmami.
 4. Titulok stránky: Jeho správna skladba je dôležitá z hľadiska ovplyvňovania vyhľadávacieho algoritmu, ideálne obsahuje viaceré kľúčové slová popisujúce obsah stránky.
 5. Meta elementy:
  1. Language: Zobrazovanie textu v správnom kódovaní.
  2. Description: Obsahuje krátky súhrn obsahu stránky, môže slúžiť aj ako popis stránky pri zobrazovaní výsledkov vyhľadávacím algoritmom.
  3. Keywords: Obsahuje zoznam kľúčových slov, často ho ale vyhľadávacie algoritmy ignorujú.
  4. Robots: Určuje spôsob akým bude vyhľadávací algoritmus pracovať so stránkou.
  5. Googlebot: Špeciálna meta využívaná vyhľadávacím algoritmom Google, povoľuje archiváciu stránok (archive) a umožňuje uviesť text, ktorý bude zobrazovaný užívateľovi vo výsledku vyhľadávania (snippet).
  6. Nadpisy: Vyhľadávacie algoritmy identifikujú tagy h1 a h3.
  7. Popis obrázkov: Korektne vyplnený atribút alt, obsahujúci textový popis obrázku, tvorený kľúčovými slovami.
  8. Zvýraznený text: Využitie elementov strong a em.
  9. Obsah: Kvalitne písaný obsah zaisťujúci odkazovanie na stránku.

Základné členenie nástrojov internetového marketingu

 • On-line direct marketing
 • On-line podpora predaja
 • On-line public relations
 • On-line reklama
 • Vlastné webové stránky

Komentáre k článku Vlastné webové stránky a SEO (1)

 1. Čo by ste mali vedieť o užívateľovi:
  – Konkurencia je o pár klikov vedľa
  – Hýčkajte si svojho užívateľa, užívateľ sa nechce učiť pracovať s Vašim webom
  – Cieľové skupiny webu sú rôzne, každá počuje na niečo iné
  – I malý detail môže zohrávať veľkú úlohu
  – Ochota využívať on-line služby stále rastie

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥