Úvod do marketingu poisťovní a 8P

Tak ako aj v ostatných odvetviach tak aj v poisťovníctve existuje boj o zákazníka a o jeho peniaze. Táto konkurencia vyžaduje od poisťovní na jednej strane neustále skvalitňovanie produktov, prispôsobovanie a šitie produktov na mieru svojím klientom, ale taktiež aj dostatočnú, účinnú a efektívnu komunikáciu. Dnes už takmer každý dokáže vyrobiť (poskytovať služby), ale nie každý dokáže s klientmi komunikovať.

Ako si môžeme všimnúť, na rozvíjajúcom sa slovenskom poistnom trhu sa za posledných pár rokov objavilo niekoľko spoločností ponúkajúcich poisťovacie služby. Je to prirodzený jav vyvolaný novými potrebami klientov v súčinnosti so stratou monopolu štátnej poisťovne. Občania, podnikatelia a inštitúcie ešte stále nedoceňujú všetky možnosti a výhody, ktoré poisťovacie spoločnosti ponúkajú a ktoré sú v ekonomicky vyspelých krajinách prirodzeným štandardom. Potenciálny klienti častokrát stoja pred dilemou rozhodnúť sa, od ktorej poisťovacej spoločnosti kúpiť služby, o ktoré majú alebo by mohli mať záujem.

Preto iste nikoho neprekvapí, že marketing je v poisťovníctve veľmi významným faktorom. A nejde tu len o reklamu v televízii, rozhlase či novinách, ale aj vystupovanie jednotlivých predajcov (dealerov), ich vzdelanostná úroveň, schopnosti komunikovať so zákazníkom a presvedčiť ho nevnucovacím spôsobom. Klasický prístup k marketingu a tvorbe marketingového mixu cez 4P tu musíme rozšíriť o ďalšie 4P v súvislosti s tým, že sa jedná o sféru služieb.

Tým dostávame 8P, ktoré sa využívajú v marketingu poisťovníctva:
– Product – produkt
– Place – miesto
– Price – cena
– Promotion – promotion
– People – ľudia
– Packaging – tvobra balíkov služieb
– Programming – tvorba programových balíkov
– Partnership – spolupráca

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *