Strategický marketing

Dosiahnutie dlhodobých marketingových cieľov vyžaduje kvalitnú analýzu a presnú formuláciu marketingovej stratégie. Do úvahy berieme tendencie hospodárskeho vývoja, obchodnú bilanciu spoločnosti, indikátory vonkajšieho a vnútorného prostredia.
Sledujeme trhový potenciál (veľkosť a rast trhu), trhový podiel a rastový potenciál firmy. Monitorujeme kroky konkurencie, navrhujeme taktiku v kontexte marketingovej stratégie. Na základe finančnej analýzy, analýzy cien a hodnoty vnímanej zákazníkom navrhneme marketingovo orientované ceny výrobkov a služieb.

MARKETINGOVÉ STRATÉGIE

Marketingová stratégia je súbor foriem, metód a nástrojov, ktorými dosiahnete svoje ciele. Pri tvorbe stratégie vychádzame z precíznej marketingovej analýzy. Navrhneme pre vás vhodnú a účinnú marketingovú stratégiu a čiastkové stratégie. Súčasťou marketingovej stratégie je:

 • definícia stratégií
 • rastové, stabilizačné a ústupové stratégie
 • stanovenie a formulácia marketingových cieľov
 • synergia
 • strategické varianty/taktika
 • priority
 • scenáre
 • stanovenie marketingového mixu
 • marketingová komunikácia (public relations, reklama, direct marketing, internet)
 • marketingové plánovanie, marketingový plán
 • etický kódex

NÁVRH MARKETINGOVEJ STRATÉGIE

Súčasťou návrhu stratégie je vytvorenie komunikačnej stratégie. K marketingovej stratégii patrí samozrejme aj stratégia interaktívnej komunikácie. Máte okrem webovej prezentácie záujem aj o vytvorenie inej ako webovej prezentácie Vašej firmy? Alebo návrh vizuálneho štýlu, logotypov či šablón korporátnych materiálov?
Komunikujeme. Samozrejmosťou pri tvorbe stratégie je úzka spolupráca s klientom a marketingové poradenstvo a audit.
Cereal CZ SK s.r.o. – www.cereal.cz.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *